Innovatie en nieuwe focus bij IX’en

Groeicurve netwerkverkeer in onmiskenbaar stijgende lijn

Zonder connectiviteit hebben datacenters is het internet zoals we het nu kennen onmogelijk. Die fysieke connectiviteit wordt geleverd door tal van leveranciers. Een andere belangrijke schakel zijn internet exchanges. Wat zij doen en dat er bij dit type bedrijven veel verandert ontgaat veel buitenstaanders.

 

Met enige regelmaat wordt door de Nederlandse pers melding gemaakt dat de regio Amsterdam één van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld is. De indruk die daardoor kan ontstaan is dat het internet is opgebouwd rond fysieke knooppunten, een plek waar alle kabels samenkomen. Gelukkig is de architectuur niet zo simpel, anders zouden er letterlijk aanwijsbare single points of failure zijn. Wel is bij ruim een dozijn datacenters in de regio Amsterdam hard- en software van AMS-IX geplaatst. Dat zorgt ervoor dat dataverkeer tussen netwerkoperators, providers en datacenters snel en efficiënt wordt afgewikkeld. Het gaat om veel verkeer en de groeicurve vertoont een onmiskenbaar stijgende lijn.

‘Directe verbindingen bieden zekerheid en veiligheid’

Meer aanbod

Minder frequent meldt de pers dat AMS-IX niet het enige internetknooppunt op Nederlandse bodem is. Of dat de activiteiten tot Nederland beperkt blijven. Dat AMS-IX inmiddels ook knooppuntfaciliteiten aanbiedt in andere landen wordt eveneens amper vermeldt. AMS-IX is overigens niet de enige partij die de grens oversteekt. De grote knooppunten lijken sinds een paar jaar allemaal de grenzen te verleggen en daarmee met elkaar een nieuw soort concurrentie aan te gaan.

Andere ontwikkelingen

Min of meer in de schaduw van deze titanenstrijd zijn er drie andere ontwikkelingen. Ze hebben niet alleen consequenties voor de twee grote Nederlandse knooppunten maar zijn tevens relevant voor de exploitanten en gebruikers van datacenters. De eerste is dat we in Nederland naast het noncommerciële AMS-IX en de 100 procent KPN-dochter NL-IX nog 10 andere IX’en hebben. Het is te makkelijk deze IX’en slechts te beoordelen op het verkeersvolume dat ze afwikkelen. Met de IX’en in bijvoorbeeld Spijkenisse en Friesland wordt het voor de daar gevestigde bedrijven een stuk makkelijker op een goede wijze ontsloten te worden en op gunstige wijze data te kunnen versturen en ontvangen. Natuurlijk is dat een van de belangrijkste redenen van oprichting, maar nadrukkelijk niet de enige reden.

Regionale focus

Een andere reden waarom er regionale IX’en zijn, heeft alles met de regio te maken. Alle exploitanten en gebruikers van deze omgevingen zien het ook als platform om de regionale economie te versterken door partijen eenvoudiger met elkaar in contact te kunnen brengen. Het is wat dat betreft te beschouwen als een variant op de trend dat cloud providers marktplaatsen inrichten om zo en meer klanten te werven en de klanten onderling meer van elkaar te laten profiteren.

‘Regionale IX’en vullen verantwoord ondernemerschap aan’

Directe verbindingen

De tweede ontwikkeling is het toenemend aanbod van directe verbindingen. Datacenters bieden steeds vaker eigen glasvezelconnectiviteit om met andere locaties in binnen- en buitenland te connecten en zo verkeer buiten de peering van IX’en te houden. Er zijn diverse redenen waarom deze ontwikkeling onvermijdelijk is. Voor de hand ligt dat de aanbieders op die manier naar de klanten toe meer zekerheid en veiligheid kunnen bieden. Er is vanzelfsprekend ook een puur commercieel motief. Directe verbindingen bieden een onderscheidend vermogen en dus meerwaarde. Als de groei blijft doorzetten kan het niet anders of IX’en zullen een deel van de business zien verdwijnen.

Flexibele veilige connectiviteit

De derde ontwikkeling tenslotte is iets dat alle IX’en echt in de gaten moeten houden. Terwijl de behoefte aan computing power en storage door de komst van cloud steeds meer opschuift naar een pay-for-use zijn de meeste data- en peeringcontracten daar niet op afgestemd. Er komen nu partijen op de markt, waaronder Megaport, die hierop inspelen. Dit bedrijf levert flexibele private en dus veilige netwerkcapaciteit op basis van SDN. Network as a Service (NaaS) kan rechtstreeks door bedrijven en datacenters worden geregeld. De bestaande IX’en kunnen deze ontwikkeling niet tegenhouden. Een aanzienlijk deel van de grote IX-deelnemers maakt er reeds gebruik van of zal dat op termijn gaan doen. Of dat is voor eigen gebruik of om aan klantvragen te kunnen voldoen, is een detail. Directe verbindingen en NaaS hebben gemeen dat ze tot minder afhankelijkheid van IX’en leiden. Tegelijkertijd zien we dat regionale IX’en (niet alleen in Nederland) een goede invulling geven aan verantwoord ondernemerschap. Zij springen in een gat dat lange tijd door de grote IX’en maar ook de grote datacenter aanbieders is verwaarloosd. Deze ontwikkelingen zijn interessant omdat er sprake is van zowel technische innovatie als het verleggen dan de focus. Wat hiervan de impact op het huidige aantal IX’en in Nederland is, valt nu nog niet te zeggen. Het antwoord op deze en andere vragen komt in de volgende editie van het Datacenter en Cloud Dossier ongetwijfeld aan de orde komt.

 

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2017]

Lees het artikel hier in PDF