Nederlandse datacentermarkt draagt €1 miljard bij aan economie

De Nederlandse commerciële datacentermarkt is het afgelopen decennium fors gegroeid en heeft ondertussen een economische impact van 1 miljard euro. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Dutch Datacenter Association (DDA) en onafhankelijk onderzoeksbureau Pb7 Research.

Volgens de DDA is het een voorzichtige schatting, aangezien het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent schatte dat de gehele interneteconomie 7,7% bijdraagt aan het Bruto Nationaal Product van Nederland (met door het CBS een geschatte waarde van 676,5 miljard euro in 2015).

Indirecte banenmotor

Stijn Grove, directeur van de DDA over deze cijfers: “Multitenant datacenters hebben zich snel over Nederland verspreid de afgelopen 10 jaar. De bouw en het operationeel houden van een datacenter is erg kapitaalintensief. Om die reden wordt wel eens gesteld dat datacenters geen significante bijdrage leveren aan de werkgelegenheid of het BNP van Nederland. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken, zoals blijkt uit dit nieuwe onderzoek. Datacenters voorzien in sterke multiplier effecten voor de gehele economie en het is niet overdreven om te stellen dat ze cruciaal zijn voor ieder bedrijf en organisatie die op enigerlei wijze gebruik maakt van digitale technologie.”

Datacentermarkt

Nederlandse datacenters voorzien in robuuste housing voor multinationals, het MKB, de publieke sector, de IT-sector en digitale startups. De meeste van deze datacenters zijn anonieme gebouwen waaraan niet valt te zien wat hun waarde is of wat er gebeurt. Toch zijn zij de fysieke manifestatie van de Nederland als Digital Gateway to Europe, waar steeds vaker naar verwezen wordt als derde, digitale mainport naast Schiphol en de Rotterdamse haven.

In die hoedanigheid hebben datacenters een aanzienlijke impact op de economische groei en werkgelegenheid in Nederland. De Netherlands Foreign Investment Agency maakte recent bekend dat alleen al in 2016 1460 nieuwe banen gecreëerd zijn in Nederland ten gevolge van buitenlandse investeringen in de datacentermarkt en de IT-sector. Deze investeringen zouden niet gedaan zijn als Nederland geen internationaal leidende positie zou hebben als datacenterland.

Het onderzoek naar de economische impact van datacenters in Nederland is gratis te downloaden.