Aandacht voor noodstroomvoorzieningen in de juiste brede context

Elinex Bart van Raamsdonk
Bart van Raamsdonk

Elinex loopt met innovaties voorop

Noodstroomvoorzieningen zijn onmisbaar binnen ieder datacenter. Wie dan denkt dat een interview met Elinex over deze essentiële bouwsteen uitsluitend over UPS-systemen gaat komt bedrogen uit. Elinex is namelijk altijd bezig met de toekomst en past de vierde industriële revolutie voor noodstroomoplossingen reeds toe.

Elinex is een onafhankelijke organisatie met als specialiteit noodstroomoplossingen en netspanningsrisico’s. Vanuit Ridderkerk worden al dertig jaar diverse klantsectoren bediend met de Elinex oplossingen. De ICT-sector en het Datacenter-segment vormen de speerpunten van het bedrijf, dat beschikt over een uitgebreide trackrecord als het gaat om het ontwerpen, installeren en onderhouden van noodstroomoplossingen binnen nieuwe en bestaande datacenters door het hele land.

Vervanging

Bart van Raamsdonk, Manager Commercie bij Elinex: “Als je om je heen kijkt zie je veel datacenters die rond de millenniumwisseling zijn gebouwd. Voor de meeste daarvan geldt dat inmiddels de noodstroomvoorzieningen aan vervanging toe zijn. Het einde van de economische en technische levensduur is in zicht. Je merkt dat op meerdere manieren, waaronder dat het steeds lastiger wordt aan onderdelen of support te komen. Het rendement van 89 procent is ook niet meer van deze tijd. Alles bij elkaar zorgt dat voor hogere kosten en grotere continuïteitsrisico’s.”

Het voordeel van een vervangingsronde is dat de klant aan de slag kan gaan met de laatste technologie. Een hot item vandaag is het begrip ‘Industry 4.0’ ofwel de vierde industriële revolutie. Dit houdt onder andere in dat bedrijven meer data verzamelen (Internet of Things), systemen verbinden en processen verder automatiseren.

“Het mooie van Elinex is dat we altijd kijken naar de marktontwikkelingen en met innovaties voorop lopen”, vervolgt Van Raamsdonk. “Dit kan mede doordat wij niet afhankelijk zijn van de productportfolio van één fabrikant. Zo is Elinex al jaren actief met Lithium Ion (Li-ion) batterij installaties. Terwijl UPS-fabrikanten bezig zijn om whitepapers over Li-ion batterijen binnen noodstroomoplossingen te schrijven, past Elinex deze techniek al lang toe bij verschillende klanten. Verschillende vernieuwende producteigenschappen zorgen ervoor dat we ook binnen de noodstroomwereld met Industry 4.0 aan de slag kunnen.”

De klant kan in principe de modules zelf vervangenTegenwoordig is een UPS efficiency van 97,5 procent de norm en dat maakt dus al veel verschil uit. Een ander belangrijk punt is de onderliggende techniek. Noodstroomvoorzieningen zijn lang bijna uitsluitend uitgevoerd met loodbatterijen, de VLRA’s. Tegenwoordig is daar een veel beter alternatief voor in de vorm van Li-ion. Dat garandeert niet alleen een hoger rendement, maar opent tal van andere mogelijkheden die moeiteloos door Van Raamsdonk en zijn collega’s worden opgesomd.

Modulair

Een aantal van die mogelijkheden komt voort uit de modulaire opbouw van de nieuwste oplossingen. Modulair bouwen heeft als voordeel flexibiliteit in het samenstellen van oplossingen maar ook in het laten groeien van deze oplossingen. Daarnaast is er binnen Nederland een groot tekort aan technische specialisten. Vroeger moest bij een storing een fabrieksgetrainde engineer langs komen met een kist vol onderdelen. Tegenwoordig kan de eerstelijnsservice worden uitgevoerd door de beheerder zelf.

Elinex is onder andere Value Added Partner van Huawei UPS-oplossingen. Het mooie van een nieuwe speler binnen de UPS-wereld is dat zij de kans hebben gehad om vanaf nul te beginnen op de tekentafel. Dat ziet de klant terug in de producteigenschappen van de UPS-oplossingen. UPS-oplossingen binnen de markt onderscheiden zich van elkaar op minimale eigenschappen, alle UPS’en zijn betrouwbare noodstroomvoorzieningen en wie door de bril van Industry 4.0 kijkt naar de oplossingen van Huawei ziet dat deze daar zeer geschikt voor zijn.

Over het modulaire zegt Van Raamsdonk nog: “Huawei heeft 50 kW in maar 3U weten te krijgen voor de UPS-power- modules en een beheerder kan ook daadwerkelijk zelf een powermodule verwisselen. Modulair betekent in feite meerdere bouwblokjes. Een vaak gehoord argument tegen modulair is dat je meer SPOF’s creëert. Maar op het moment dat een van die – meestal ook redundant – uitgevoerde bouwblokken faalt heeft dat geen impact op de andere componenten. Deze werken door, het probleem is dus kleiner dan bij een nietmodulair systeem”.

Tegenwoordig is een UPS efficiency van 97,5 procent de normImpact op footprint UPS-modules worden kleiner en de Liion batterijoplossing is ook een stuk kleiner. Hierdoor blijft meer ruimte over in het datacenter voor racks, wat voor elke exploitant goed nieuws is. Een andere prettige bijkomstigheid van op Liion batterijen gebaseerde systemen is dat ze geschikt zijn voor een hogere omgevingstemperatuur dan lood/zuur-batterijen, zonder dat daardoor levensduur en inzetbaarheid in het geding komt. De noodzaak de batterijen in een afzonderlijk gekoelde ruimte te plaatsen vervalt in de regel, omdat in de meeste datacenters de voorgeschreven bandbreedte van 25 en 30 graden Celsius niet wordt overschreden en ventilatie in Nederland voldoende is.

Beheer

Elinex Service TeamDe uitleg over modulair en de bestaande klantcases zijn helder. Een belangrijk voordeel is echter nog niet genoemd: het beheer. Van Raamsdonk: “EPMS en BACS zijn paradepaardjes van Elinex voor wat betreft ons merkonafhankelijk onderhoud. EPMS, het Elinex Power Management System, stelt ons in staat elke UPS centraal te monitoren, waarbij we alle merken ondersteunen. BACS, het Battery Analysis & Care System, is onderdeel van EPMS en zorgt voor een 24/7 monitoring van de batterijen zelf. De combinatie zorgt er voor dat wij remote de actuele status van elk bouwblokje van een systeem kunnen volgen. Als er storingen optreden zien wij dat en uiteraard wordt de klant daarover tegelijkertijd geïnformeerd. Omdat de moderne Huawei noodstroomoplossingen zoals gezegd volledig modulair zijn opgebouwd, is ook het oplossen van eventuele storingen een stuk sneller door te voeren. De klant kan in principe de modules zelf vervangen. Mocht er een service engineer ter plekke nodig zijn, dan weet deze precies welk onderdeel meegenomen moet worden.”

Van Raamsdonk vervolgt, “Het monitoren geldt ook voor de Li-ion batterij oplossingen die wij gebruiken. Deze worden standaard met een uitgebreid monitorings- en reguleringssysteem geleverd. Het slimme van de Li-ion techniek ten opzichte van VRLA batterijen is dat wanneer je een slechte batterij vervangt binnen een batterijketen, deze nieuwe batterij niet wordt beïnvloed door de andere batterijen binnen de keten. Zo kun je de levensduur van de batterijoplossing veel beter monitoren en managen. Ook zijn deze Li-ion batterijen per modules uit te breiden en eventueel te vervangen.”
In elk opzicht leidt de combinatie van modulaire opbouw van de noodstroomvoorziening in combinatie met onze monitoringtools tot voordelen voor de klant in de vorm van hogere beschikbaarheid en lagere exploitatiekosten. Voor Elinex scheelt het ook: zij kunnen de service engineers veel gerichter inzetten.

Belangrijke trends

De vraag of de modulaire met Li-ion batterijen uitgeruste noodstroomvoorzieningen alleen voor datacenters zijn geschikt bleek opmaat te zijn voor een boeiende uitleg over twee marktbrede trends. De eerste is de groeiende behoefte data dichter bij de klant te krijgen, edge computing. Telecom en internet operators worden hier vaak als voorbeelden genoemd. Wat zij uitrollen zijn kleinere datacenters. Elk van die locaties heeft vanzelfsprekend een reguliere en noodstroomvoorziening nodig net als koeling. De voordelen van een kleinere footprint door een Li-ion noodstroomoplossing behoeft geen verdere uitleg. Door deze noodstroomoplossing is minder koeling nodig, het gebouw produceert daardoor minder geluid en kan dichter bij woningen worden geplaatst. Edge computing betekent echter ook dat op een groter aantal locaties sprake gaat zijn van permanente stroomafname.

De tweede trend betreft de kwaliteit van ons stroomnet. Stroomopwekking verandert door de inzet van renewable energy bronnen. Het gebruik verandert ook, onder andere door de gestage toename van het aantal elektrische auto’s en mede daardoor de opkomst van smart grids. Dit heeft de nodige consequenties. Experts zijn het eens dat
minder stabiliteit in het stroomnet onvermijdelijk is. Li-ion batterijen, die tot 5.000 ontladingscycli aankunnen, zijn ook daarom beter en meer toekomstgericht dan VRLA batterijen die er maar 500 aankunnen.
Elinex demonstratie & test centrum noodstroomvoorzieningen

Helder advies

Van Raamsdonk en zijn collega’s volgen deze en andere trends op de voet. Op de vraag of zij vinden dat de markt deze trends moet kennen volgt een bevestigend antwoord. Zeker de impact van de tweede trend vinden zij echt belangrijk. Voor iedereen die zich afvraagt wat nu de beste reactie is hebben ze een duidelijk advies dat bestaat uit twee delen. Het eerste is de oproep om mee te gaan met de tijd en te zorgen voor een up-todate noodstroomvoorziening die in staat is de toenemende schommelingen in het stroomnet op te vangen. Het tweede deel van het advies is een geruststelling: weet dat de oplossing al bestaat en mede dankzij de modulaire opbouw bovendien voordelen als hogere efficiency en versimpeld onderhoud oplevert.

Elinex

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2016]