Nederland vormt in Europese context een buitenbeentje

Belangenbehartigers in de datacenter- en hostingsector

Het Nederlandse IT-landschap anno 2016 is op het eerste gezicht dezelfde lappendeken als tijdens de vorige editie van het Datacenter & Cloud Dossier. Bedrijven groot en klein groeperen zich rond, voor buitenstaanders lastig te bevatten, thema’s of bedrijfskenmerken als omvang. Omvang is daarbij een betrekkelijk begrip in de IT en steeds vaker ook daarbuiten.

Dit laatste kwam tijdens de interviews voor deze uitgave ook diverse keren naar voren. Een eenpitter die tonnen omzet op jaarbasis genereert komt tegenwoordig echt voor en hostingbedrijven met meerdere honderden medewerkers lijken wel de spreekwoordelijke speld in de hooiberg. De enorme verschillen bij zowel aanbieders als gebruikers van datacenter- en hostingservices hebben dan hun weerslag in de organisaties die zeggen op te komen voor de belangen van de partijen aan de aanbodzijde. Het veld dat zij vertegenwoordigen is zo diffuus dat een one-size-fits-all oplossing, de basis waarop in het verleden de product- en bedrijfschappen functioneerden, niet aan de orde kan zijn. Het ontbreken van enige wettelijke of andere plicht zich aan te sluiten bij een koepel versterkt dat beeld verder.

De aanbodzijde is zo diffuus dat een one-size-fits-all oplossing niet aan de orde kan zijn

Buitenbeentje

Nederland vormt daarmee ondertussen in de Europese context wel een buitenbeentje. Voor bijna elk type ondernemer in de datacenter- of hostingwereld en voor de directe leveranciers is er wel een organisatie die voor de belangen opkomt. Sinds de laatste editie van het Datacenter & Cloud Dossier is het aantal zelfs nog verder toegenomen.

Of dat een goede dan wel slechte ontwikkeling is, is lastig te beoordelen. In ieder geval is er nog steeds een grote groep ondernemers die zich nadrukkelijk verre houdt van de bestaande organisaties. Maar niet uit te sluiten is dat enkelen daarvan de krachten bundelen door weer een nieuwe koepel te vormen.

Voor wie op zoek is naar bijvoorbeeld een gesprekspartner of een overzicht van de omvang van de markt is er dus waarschijnlijk geen ultieme allesomvattende kennisbron. Zelfs het KvK register vertoont wat dat betreft opvallende hiaten. Maar geen nood. Nederland ICT en de FCA die elders in deze uitgave staan zijn evenzo goed bereikbaar als de volgende vier organisaties.

 1. Stichting Digitale Infrastructuur Nederland

  DINL logoDINL vertegenwoordigt van de partijen die de faciliteiten voor de digitale economie leveren: datacenters, hostingpartijen, Internet Service Providers, AMS-IX en SURFnet. De organisatie zet Nederland als internationaal digitaal knooppunt op de kaart, maakt overheden, bedrijven en burgers wegwijs in de digitale economie en laat zien wat de kansen zijn om de positie van de derde mainport te versterken. Op moment van schrijven zijn 9 organisaties deelnemer van DINL.

   


  Contactgegevens:

  Overgoo 13
  2260 AG Leidschendam
  070 762 1070
  info@dinl.nl

 2. Dutch Hosting Provider Association

  DHPA logoEen samenwerking van marktleidende hosting- en cloud providers en marktleidende leveranciers. De Stichting DHPA vertegenwoordigt een sector die in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een factor die van belang is voor de gehele economie. De Nederlandse online sector is één van de grootste ter wereld en faciliteert meer dan 20 procent van de gehele e-commerce omzet in Europa. Met het hanteren van kernwaarden als professionaliteit, kwaliteit en transparantie dragen DHPA deelnemers bij aan het vertrouwen in de online industrie. Op moment van schrijven maken 30 organisaties deel uit van DHPA.


  Contactgegevens:

  Overgoo 13 2
  260 AG Leidschendam
  070 762 1070
  info@dhpa.nl

 3. Dutch Datacenter Association

  DDA logoDe Dutch Datacenter Association verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving. Op moment van schrijven vormen 30 organisaties de DDA.


  Contactgegevens:

  Abcouderstraatweg 46
  1105 AA Amsterdam
  020 303 7860
  info@dutchdatacenters.nl

 4. ISP Connect

  ISPconnect logoDe vereniging ISP Connect tenslotte is de oudste van de genoemde organisaties en heeft als doel het collectief behartigen en vertegenwoordigen van belangen van bedrijven in en direct gelieerd aan de Internet Service Provider sector en alles wat hiertoe bevorderlijk kan zijn in de breedste zin van het woord. Op moment van schrijven kent de vereniging ruim 75 leden.


  Contactgegevens:

  Nevelgaarde 40
  3436 ZZ Nieuwegein
  020 261 0019
  info@ispconnect.nl