The Datacenter Group tekent energieneutraal pact met gemeente Delft

De gemeente Delft heeft The Datacenter Group benaderd om mee te werken aan een energieneutraal Delft. Algemeen directeur Siemon van den Berg heeft een e-deal getekend met de gemeente waarin is vastgelegd dat The Datacenter Group zich gaat inzetten voor energiebesparing, duurzame productie van energie en intelligente energiesystemen. Ook IKEA Delft, NEN, OrangeGas, TNO en Werkse hebben de e-Deal deze dag ondertekend.

Duurzame projecten

Naast het ondertekenen van de e-Deal heeft Van Den Berg op verzoek van de gemeente Delft een presentatie gehouden over het duurzame karakter van het datacenter. “Zeggen dat je duurzaam bent is één ding, maar het daadwerkelijk uitdragen is een andere tak van sport”, zegt hij. “Het is fijn om te vernemen dat wij als bedrijf gezien worden. Toen ik door de gemeente ben benaderd om een presentatie te geven heb ik geen moment getwijfeld. Ik vertel graag over onze groene projecten en hoop daarmee ook andere bedrijven te enthousiasmeren.”

Zero-Emissions-Technopolis

De enegieneutrale projecten waar The Datacenter Group bij betrokken is onder andere het Zero-Emissions-Technopolis project. TDCG heeft voor dit initiatief de handen ineengeslagen met onder andere Exact, 3M en de TU Delft om van het Technopolisterrein – waar al deze bedrijven gevestigd zijn – het duurzaamste technologiepark van Nederland te maken.