Groninger Internetbedrijf LinQhost klant van Datacenter Groningen maakt registratie aardbevingstrillingen mogelijk

TNO legde in 2014 een netwerk aan van ruim 200 gevoelige trillingssensoren in het Groning-se aardbevingsgebied. Al afgelopen week werd duidelijk dat dit netwerk met nog eens 200 sensoren versneld wordt uitgebreid naar 400. Met dit meetnet willen NAM en TNO inzicht krijgen in de relatie tussen de trillingen en opgetreden schade. LinQhost in Zuidbroek host en beheert verschillende applicaties en zorgt voor ontvangst en veilige opslag in Datacenter Groningen van de trillingsdata.

LinQhost ontwikkelde voor die 200 gebouwsensoren de hele infrastructuur en het hostingbedrijf beheert alle servers waar de data op staan. Met de applicaties, mede door Linqhost ontwikkeld, kunnen de onderzoekers de stroom van data goed vergelijken en interpreteren en krijgen zij inzicht in de effecten op de gebouwen en omgeving. TNO wil onderbouwd advies geven en weten welke huizen welke preventieve versterking nodig hebben om toekomstige aardbevingen veilig te kunnen weerstaan.”

Al afgelopen week werd duidelijk dat dit netwerk inderdaad effectief is en met nog eens 200 sensoren versneld wordt uitgebreid naar 400. Met de gebouwsensoren in woningen, gemeentehuizen en bedrijven onderzoeken NAM en TNO de effecten van aardbevingen op de panden. De metingen zijn direct te volgen via een speciaal daarvoor ingerichte website. Metingen van woningen zijn alleen door de bewoners zelf te bekijken.

Inmiddels is de opzet en implementatie van dit netwerk afgerond en is de continuïteitsfase gestart. Dit betekent dat LinQhost het netwerk onderhoudt, de data beveiligt en up-to-date en online houdt. De gebouwsensoren moeten immers te allen tijde de data kunnen versturen en die data moeten goed te verwerken zijn.

“Ja we zijn trots zegt Robert van den Berg Directeur van Linqhost. “Het is een groot project en we hebben natuurlijk dagelijks te maken met de onzekerheid die de aardbevingen veroorzaken. Dan is het extra mooi dat TNO en NAM kiezen voor een Gronings bedrijf.”