‘Wij leveren de lege snelweg’

Relined heeft een bijzondere positie op de carriermarkt. Het bedrijf levert onder eigen naam de dark fibers van TenneT en ProRail. Met succes: in haar ruim tienjarige bestaan heeft Relined met haar unieke netwerk al een groot deel van de zakelijke markt kunnen helpen. De in november 2014 geïntroduceerde nieuwe huisstijl moet Relined nog nadrukkelijker positioneren als vooraanstaand leverancier van dark fiber voor nationale en internationale klanten.

Door Rashid Niamat

Relined is ontstaan uit een joint venture tussen TenneT en ProRail. In 2003 besloten de twee bedrijven de overcapaciteit van de eigen dark-fibernetwerken door deze joint venture te laten vermarkten. Het landelijk dekkende netwerk ligt langs het spoor en in de hoogspanningslijnen. Aan dit netwerk zijn de glasvezelnetwerken van diverse lokale of regionale partners gekoppeld. Op deze manier is een fijnmazig netwerk met landelijke dekking beschikbaar.

Meer dan dark-fibercapaciteit levert Relined nadrukkelijk niet. De reden daarvoor heeft alles te maken met de missie van het bedrijf. Die is volgens Manager Sales & Marketing Rick van Fucht eenvoudig en helder tegelijk: “Het vermarkten van de overcapaciteit op de glasvezelnetwerken van ProRail en TenneT, mede gebruikmakend van de eigen Relined-assets zoals ons Amsterdamse metronetwerk.”

Lege snelweg

Relined levert in de woorden van Van Fucht ‘de lege snelweg’. “De hoeveelheid transport die daarover plaatsvindt, is echt aan de partners en hun klanten om te bepalen. Dat is ook de beste manier om de onafhankelijkheid van onze dienst te blijven garanderen. Het leveren van managed services is aan onze partners waarmee we niet willen concurreren.” Deze partners zijn vaak netwerkoperators of system integrators. Zij leveren op basis van de dark fiber die zij van Relined afnemen zelf managed services en voorzien hun klanten van apparatuur waarmee de dark fiber wordt belicht. De partners zijn op deze wijze verantwoordelijk voor het leveren van de capaciteit van 100Mbps tot multiple 100Gbps met alle mogelijke services aan de eindafnemers.

Manager Sales & Marketing Rick van Fucht van Relined Fiber Networks.
Manager Sales & Marketing Rick van Fucht van Relined Fiber Networks.

De vraag die vanzelfsprekend vaak wordt gesteld, is of de dienstverlening van Relined zich uitsluitend beperkt tot de Nederlandse markt. Van Fucht: ”We zijn een echt Nederlands bedrijf en de capaciteit die wij aanbieden is op basis van netwerken in Nederland.” Veel klanten verlangen dat de data ook de landsgrenzen passeert. Daarom is de infrastructuur van Relined op meerdere plekken langs de grens met Duitsland en België gekoppeld. Langs de kust is een dergelijk faciliteit om met Groot-Brittannië te koppelen. Op deze manier is er hoogwaardige toegang tot alle grote netwerkknooppunten, zoals Frankfurt, Brussel en London.

Discretie of juist actieve promotie

De dienst die Relined levert, is uitsluitend bestemd voor zakelijke gebruikers. Dat kunnen Nederlandse overheden of bedrijven zijn, maar ook buitenlandse bedrijven die via het netwerk van Relined aan bijvoorbeeld datacenters of fysieke vestigingen in Nederland gekoppeld worden. Relined beschouwt datacenters en internetproviders van oudsher als een vaste en logische groep gebruikers van het netwerk.

Inmiddels zijn ook de publieke sector en grootzakelijke klanten in de sectoren Finance en Zorg in toenemende mate gebruikers van het Relined-netwerk. Bij deze klantgroepen speelt veiligheid van data een belangrijke rol. De dark fibers van Relined worden door deze klanten vanwege de eisen voor maximale veiligheid van transmissie en data veelal in eigen beheer gemanaged. Deze klanten kunnen vanzelfsprekend rekenen op maximale discretie. Van Fucht merkt daarover op: “Iedere medewerker bij Relined wordt geïnformeerd over ND’s en handelt daar naar. Wie onze klanten in dat segment zijn, kunnen wij dus ook niet vertellen.”

Bij de sectoren datacenters en providers speelt discretie in deze vorm een geringere rol. Juist bij de carrierneutrale datacenters en de meeste hostingproviders is er een gemeenschappelijk belang om bekend te maken dat men met elkaar samenwerkt. In een carrierneutraal datacenter wordt de connectiviteit van meerdere carriers aangeboden en dat is interessant voor veel klanten, zoals hostingproviders en (groot-) zakelijke bedrijven. Een groter aanbod van carriers in de meet-me-room van een datacenter staat gelijk aan meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de klanten van het datacenter. Tevens is het voor het datacenter een manier zich positief te onderscheiden van de concurrentie. Relined vermeldt trouwens alle partners waarmee het op deze basis samenwerkt, dus datacenters maar ook internet-exchanges, op de eigen website. Daarmee is overigens niet gezegd dat Relined uitsluitend aan carrierneutrale datacenters levert. Het bedrijf heeft ook niet-carrierneutrale datacenters, of datacenters van grote bedrijven in de eerder genoemde sectoren als klant, maar kan daar om begrijpelijke redenen geen uitspraken over doen.

Sprekend over het grote aantal datacenters in Amsterdam en de bouwplannen voor nieuwe datacenters in die regio, merkt Van Fucht trouwens op dat dit absoluut niet betekent dat Relined alleen maar oog heeft voor die regio. “Die indruk is niet juist, al is het wel zo dat die regio de hoogste datacenterdichtheid kent. Relined heeft in 2006 het netwerk van Carrier One overgenomen en dat netwerk vormt het hart van onze infrastructuur in de regio Amsterdam. Wij kennen en beleveren dat gebied al heel lang en bijna alle carrierneutrale datacenters in de regio hebben wij inmiddels ook redundant aangesloten. Maar we hebben net zo goed de regionale datacenters scherp op het netvlies staan. Daar zit nog steeds groei en wij werken ook graag met deze datacenters samen.”

Focus op kwaliteit

Terugkijkend op het afgelopen jaar stelt Van Fucht tevreden vast dat het bedrijf met succes een aantal veranderingen heeft doorgevoerd om de klanten nog beter te kunnen bedienen. “Onze focus op kwaliteit is de laatste jaren sterk verbeterd. Operationeel gezien betekent dat bijvoorbeeld dat we vanaf heden alleen nog maar het nieuwste en best geteste glasvezeltype gebruiken. En dat ons serviceniveau continu onder een vergrootglas ligt om een optimale dienstverlening te blijven garanderen. Op het gebied van sales zijn we onder andere gaan werken op basis van specifieke klantsegmenten. Door onze verkoop- en marketingstrategie daarop toe te passen, boeken we goede resultaten. We hebben de afgelopen kwartalen nauwelijks klachten ontvangen en de churn rate is praktisch nihil. Verder heeft het bedrijf door interne verbeteringsslagen en professionalisering de oplevertijden in de meeste gevallen weten te halveren. Dit alles om onze klanten tevreden te stellen.”

Gevraagd naar de doelstellingen voor de toekomst is Van Fucht heel duidelijk: “We willen de komende jaren standaard in beeld komen als een solide en betrouwbare aanbieder van longhaul verbindingen voor nationale en internationale partijen. We willen tot de top 3 van Nederland behoren.”

Rashid Niamat is freelance journalist.