Rackspace ontvangt certificering van De Nederlandsche Bank

Rackspace ontvangt certificering van De Nederlandsche Bank

 15 januari 2015 – Nederlandse financiële instellingen kunnen vanaf nu gebruikmaken van de (cloud-) diensten van Rackspace. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft daartoe met Rackspace een overeenkomst gesloten over het ‘right to examine’. Dit houdt in dat nu contractueel is vastgelegd dat DNB te allen tijde het recht heeft onderzoek uit te voeren naar Nederlandse financiële instanties die klant zijn bij Rackspace. Alle klanten van Rackspace die verantwoordingsplichtig zijn jegens DNB kunnen een nieuw contract aanvragen waarin dit ‘right to examine’ is opgenomen.

Veel financiële instellingen willen gebruikmaken van de cloud maar tot voor kort was dat wettelijk niet toegestaan, omdat DNB als toezichthouder geen garanties had dat het onderzoeken mocht uitvoeren bij de cloud service provider. In de afgelopen periode heeft DNB, mede namens de gezamenlijke internationale IT-toezichthouders (ITSG), contact gezocht met verschillende internationale cloud service providers om te onderzoeken of daar bindende afspraken over gemaakt konden worden. Rackspace is één van de partijen die nu gecertificeerd is en met wie Nederlandse financiële instellingen die behoefte hebben aan solide cloud-oplossingen met uitgebreide service en support, nu wel zaken kunnen doen.

“We zijn zeer verheugd dat De Nederlandsche Bank ons heeft gecertificeerd. Dat is namelijk niet alleen goed nieuws voor Rackspace en de financiële instellingen zelf, ook de eindgebruikers zullen hierdoor profiteren van de voordelen die cloud computing de banken en verzekeraars te bieden heeft”, zegt Bert Stam, Country Manager van Rackspace Benelux. “Door cloud-aanbieders te certificeren heeft DNB een belangrijke hobbel weggenomen voor groei en innovatie in de financiële sector. We hebben hiervoor nauw samengewerkt met DNB en zullen eraan blijven werken om al onze klanten een betrouwbare, snelle en schaalbare omgeving te bieden samen met onze Fanatical Support.”