Onderzoek naar relatie dataopslag en bedrijfscontinuïteit in MKB

Onderzoek naar relatie dataopslag en bedrijfscontinuïteit in MKB

15 januari 2015 – In samenwerking met LogicNow (IASO) onderzoekt Managed-IT de relatie tussen dataopslag en de gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit bij het mkb. Het onderzoek richt zich vooral op bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van digitale data en wanneer die data om wat voor reden dan ook niet beschikbaar zijn, dan heeft dat direct gevolgen. De hoeveelheid data die een bedrijf bezit, neemt in de komende 3 jaar naar verwachting van Onderzoeks- en adviesbureau Gartner nog met zo’n 650 procent toe.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat het maken van goede back-ups en beveiliging van data vaak nog van ondergeschikt belang zijn. Bedrijven realiseren zich ook nauwelijks wat het verlies van bedrijfsdata voor de continuïteit kan betekenen.Uit eerder onderzoek bleek volgens de National Computer Security Association, dat 60 procent van de bedrijven die hun volledige bedrijfsdata verliezen, binnen 6 maanden daarna hun bedrijfsactiviteiten noodgedwongen moeten staken. Bovendien wordt de waarde van bedrijven steeds vaker bepaald op basis van de informatie die zij bezitten. “Het belang van beschikbaarheid van de sterk toenemende hoeveelheid bedrijfsdata, de opkomende cybercriminaliteit en de steeds strenger wordende regels rondom het beveiligen van privacygevoelige gegevens zijn voor ons aanleiding dit onderzoek uit te voeren. Met de resultaten uit het onderzoek willen wij oplossingen ontwikkelen die dataverlies in de toekomst beperken en waarmee we bedrijven nog beter kunnen helpen”, zegt Marcel van Rooten, algemeen directeur van Managed-IT uit Nieuwegein.

Het onderzoek draagt bij aan het creëren van meer bewustwording over het belang van adequate databeveiliging en flexibele herstelmogelijkheden voor de bedrijfscontinuïteit. “Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in bedrijven in het MKB die hun medewerking willen verlenen aan dit onderzoek. Het onderzoek vindt online plaats en neemt slechts enkele minuten in beslag”, aldus Marcel van Druten, sales director bij LogocNow.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of wilt u eraan deelnemen?
Kijk dan op www.managed-it.nl/informatie/82-lp1 of bel 030-2200233.