Maatwerkoplossingen met standaardbouwstenen voor datacenters

De IT Business-unit van Schneider Electric levert onder meer kritische stroom- en koeloplossingen voor datacenters en serverruimtes. Schneider Electric is toonaangevend op gebieden als in-row koeltechnologie, capaciteitsmanagement en gecentraliseerde managementsoftware. Alle oplossingen rondom stroom, koeling, racks en beheer worden door StruXureWare, de datacentermanagementsoftware van Schneider Electric, geïntegreerd tot modulaire en schaalbare oplossingen.

Door Pim Hilferink

Sebastian Born, Sales Manager Enduser Segments bij Schneider Electric.
Sebastian Born, Sales Manager Enduser Segments bij Schneider Electric.

“Om uiteindelijk een optimaal functionerend datacenter te kunnen opleveren, moet je beginnen met een dialoog met de potentiële opdrachtgever en de wensen en eisen van de eindklant in kaart brengen”, zegt Sebastian Born, Sales Manager Enduser Segments bij Schneider Electric. “Er bestaat niet zoiets als een ‘one-size-fits-all’ datacenter. Je moet weten wat de businessdrivers zijn en dat betekent dat je niet meer primair met de IT-afdeling of de facilitaire afdeling praat, maar met de CIO, de CFO en soms ook de CEO. Heb je eenmaal boven water welke ondersteuning de organisatie van het datacenter verwacht, kun je samen met de IT-afdeling, installateurs en IT-partners invulling gaan geven aan de blauwdruk voor het datacenter.”

De actuele situatie in Nederland

Tegen welke achtergrond moeten we deze maatwerkbenadering zien en welke kansen liggen er voor de channelpartners van Schneider Electric? “Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor datacenters, zowel in economisch als in infrastructuur-technisch opzicht”, zeg Paul Bron, vice-president IT Business. “We zijn een van de belangrijke internethubs in de wereld, en dat trekt niet alleen buitenlandse bedrijven aan, het is ook van belang voor Nederlandse bedrijven. Met de basisvoorwaarden voor datacenters zit het dus wel goed. Kijken we vervolgens naar een aantal belangrijke ontwikkelingen in de markt, dan zien we de nog steeds groeiende trend dat alles mobiel wordt en dat de hoeveelheid data exponentieel blijft groeien, maar er tegelijkertijd ook behoefte is aan centraal management en beveiliging. Hoe doe je dingen slim? Hoe borg je continuïteit? Wat doe je zelf en wat besteed je uit? Een hoe speel je in op het groeiend aantal samenwerkingsverbanden op het gebied van datacenters binnen bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het onderwijs en gemeentelijke overheden? Dat is het soort vragen waarop we samen met onze resellers antwoord proberen te geven aan eindgebruikers.”

Het portfolio

“Die antwoorden liggen besloten in ons portfolio”, zegt Born. “Om te beginnen heb je de Datacenter Life Cycle-services, waarbinnen we onze consultants – ook ten behoeve of op verzoek van onze resellers – inzetten om een assessment van de status-quo te maken en een advies voor de optimale oplossing op te stellen. Als tweede bieden we technische designservices, waarbij de praktische vraagstukken rondom de werkelijke bouw van het datacenter worden ingevuld met behulp van de verschillende apparatuurbouwstenen uit ons assortiment. Is het datacenter eenmaal opgeleverd dan komt onze StruxureWare-managementsoftware in beeld voor het continu monitoren en beheren van het energieverbruik en het tegengaan van energieverspilling. Overigens bieden we onze oplossingen niet alleen binnen ‘brick & mortar’-omgevingen, met de overname begin dit jaar van het Spaanse AST hebben we onszelf ook een prominente positie verworven in de markt voor in containers ondergebrachte, modulaire pre-fab datacenters die in de vaak veel minder dure buitenruimte geplaatst kunnen worden.”

De rol van channelpartners

Paul Bron, vice-president IT Business Schneider Electric.
Paul Bron, vice-president IT Business Schneider Electric.

Met de producten van Schneider Electric kan een IT-partner of een installatiebedrijf de volledige infrastructuur voor het datacenter inrichten, van de bekabeling tot en met de (gekoelde) racks. “Alleen de installatie van switches, routers, servers en storage laten we aan anderen over,” zegt Born. “Dat kan door een IT-partner worden gedaan, of door de eigen technische staf van het datacenter. Maar voor de IT-reseller is er op de levering van de commodity-apparatuur nauwelijks nog een interessante marge te behalen. Dat is wel het geval wanneer hij ook aanvullende services aanbiedt, zoals proactief onderhoud, periodieke checks en remote beheer. Ook zijn er channelpartners die zich ontwikkelen tot cloudproviders en daarmee klanten de mogelijkheid bieden hun datacenter- of serverruimte-behoefte in te vullen met PaaS- of IaaS-oplossingen. Daarin zien wij kansen voor het kanaal. Specialiseren, opschuiven van ‘doos naar dienst’, biedt de beste kansen voor de toekomst, al gaat de bijbehorende verandering van het businessmodel natuurlijk niet vanzelf.”

Samenwerking

“Kansen zien we ook in onderlinge samenwerkingsverbanden tussen installatiebedrijven, met vaak de afdeling facilitair als contact binnen de klantorganisatie, en IT-partners die hun contacten vooral binnen de IT-afdeling hebben”, vervolgt Born. “Als het om IT gaat, zag je tot nu toe dat in het bedrijfsleven de IT-afdeling de sturende rol had, binnen de overheid zag je vaker een insteek over de facilitaire as. Onder de toenemende invloed van de business op de keuze voor IT-oplossingen vervagen die grenzen en dat biedt kansen voor het gezamenlijk oppakken van datacenterprojecten.”

Expert en mediator

“Daarbij doen ze er goed aan om gebruik te maken van de ‘mediator-rol’ die Schneider Electric kan spelen bij het ontwikkelen van de optimale klantoplossing”, haakt Bron in. “Want dat zien we nog veel te weinig. Ik durf te stellen dat de meeste datacenters inefficiënt zijn, eenvoudigweg omdat ze niet vanuit een end-to-end benadering zijn ontworpen. Doordat we wereldwijd al bij ontelbare datacenterprojecten betrokken zijn geweest, hebben we ontzettend veel specialistische kennis in huis. Die zetten we niet alleen in bij de doorontwikkeling van onze apparatuur, maar ook om onze partners en eindgebruikers te helpen bij het neerzetten van een écht energie-efficiënt datacenter dat tot twintig procent lagere kapitaalinvesteringen vergt en op termijn voor dertig procent lagere operationele kosten zorgt”, zo besluit Bron.

Pim Hilferink is chefredacteur van ChannelConnect.