Nederlandse datacenters bundelen krachten in brancheorganisatie

Vanaf 8 januari 2015 kent Nederland een overkoepelende brancheorganisatie voor datacenters: Stichting Dutch Datacenter Association (DDA). DDA vertegenwoordigt twintig marktleidende datacenters in Nederland die zich sterk maken voor de economische en maatschappelijke betekenis van de snelgroeiende datacentersector. De nieuwe stichting zal als partij optreden in onderhandelingen met stakeholders en overheid, projecten ondersteunen op het gebied van milieu, maatschappij en onderwijs en alles doen om groeimogelijkheden in de sector te stimuleren. 

Om de sector beter te vertegenwoordigen hebben twintig marktleidende datacenters, die samen meer dan zeventig datacenterlocaties in Nederland exploiteren, besloten de handen ineen te slaan en de stichting Dutch Datacenter Association op te richten. De DDA heeft drie doelstellingen. Allereerst verbindt DDA door interactie te stimuleren tussen deelnemers, marktpartijen, overheid, belangenorganisaties en platforms. Ten tweede profileert en promoot DDA de rol, de impact en de betekenis van de datacentersector in de maatschappij. Ten slotte neemt DDA initiatieven, of steunt het bestaande projecten, op het gebied van milieu, maatschappij en onderwijs.

Stijn Grove, directeur DDA.
Stijn Grove, directeur DDA.

DDA werkt nauw samen met de Nederlandse overheid, andere marktpartijen en belangenorganisaties. Het bestuur van deze nieuwe stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de twintig datacenters, met de heer Stijn Grove als directeur. ‘De datacentersector in Nederland is volwassen geworden. Wij hebben onze eigen organisatie nodig om te behouden wat we hebben opgebouwd én om met elkaar sterker de toekomst in te gaan. Verder was er een roep om één duidelijk zichtbare vertegenwoordiging vanuit de datacentersector voor een constructieve interactie met stakeholders en de overheid. Door deze samenwerking kunnen we sneller tastbare resultaten bereiken en zal men meer rekening gaan houden met onze economisch en maatschappelijk belangrijke sector,’ aldus Grove, directeur DDA.

De founding members van de DDA zijn Alticom, BT, BIT, Cofely, Datacenter Brabant, Datacenter Groningen, Dataplace, Digital Realty, Equinix, Eurofiber, EvoSwitch, Global-E, KPN, Interconnect, Interxion, Previder, SmartDC, TelecityGroup, The Datacenter Group en TCN. Begin 2015 zullen nog enkele datacenters die actief zijn in Nederland zich aansluiten. 

Voor meer informatie: www.dutchdatacenters.nl.