Dutch Datacenter Association ziet levenslicht

B6w5gskIEAAD1Dl

Vanaf vandaag kent Nederland een overkoepelende brancheorganisatie voor datacenters: Stichting Dutch Datacenter Association (DDA). DDA vertegenwoordigt twintig marktleidende datacenters in Nederland die zich sterk maken voor de economische en maatschappelijke betekenis van de snelgroeiende datacentersector.

Nederland vervult internationaal gezien een spilfunctie omdat het een aantrekkelijke vestigingsplaats voor datacenters is. De nieuwe stichting zal als partij optreden in onderhandelingen met stakeholders en overheid, projecten ondersteunen op het gebied van milieu, maatschappij en onderwijs en alles doen om groeimogelijkheden in de sector te stimuleren.

Een goede digitale infrastructuur is essentieel om de groeiende vraag naar en het aanbod van online diensten goed te laten functioneren en verder te laten groeien. Dergelijke online diensten, zoals Cloud en mobiele apps, worden gevoed vanuit datacenters. Datacenters vormen daarom het fundament van onze digitale infrastructuur. Talloze buitenlandse datacenters, netwerkbedrijven, Cloud providers en andere online bedrijven hebben zich in ons land gevestigd. Dat heeft een positief effect op de (directe en indirecte) werkgelegenheid en de staatskas. Onze economie is dan ook gebaat bij een goed en toekomstbestendig datacenterklimaat.

Om hun sector beter te vertegenwoordigen hebben twintig marktleidende datacenters, die samen meer dan zeventig datacenterlocaties in Nederland exploiteren, besloten de handen ineen te slaan en de stichting Dutch Datacenter Association op te richten. De DDA heeft drie doelstellingen. Allereerst verbindt DDA door interactie te stimuleren tussen deelnemers, marktpartijen, overheid, belangenorganisaties en platforms. Ten tweede profileert en promoot DDA de rol, de impact en de betekenis van de datacentersector in de maatschappij. Ten slotte neemt DDA initiatieven, of steunt het bestaande projecten, op het gebied van milieu, maatschappij en onderwijs.

DDA werkt nauw samen met de Nederlandse overheid, andere marktpartijen en belangenorganisaties. Het bestuur van deze nieuwe stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de twintig datacenters en wordt geleid door Stijn Grove als directeur. “De datacentersector in Nederland is volwassen geworden. Wij hebben onze eigen organisatie nodig om te behouden wat we hebben opgebouwd én om met elkaar sterker de toekomst in te gaan. Verder was er een roep om één duidelijk zichtbare vertegenwoordiging vanuit de datacentersector voor een constructieve interactie met stakeholders en de overheid. Door deze samenwerking kunnen we sneller tastbare resultaten bereiken en zal men meer rekening gaan houden met onze economisch en maatschappelijk belangrijke sector,” aldus Grove.

De founding members van de DDA zijn: Alticom, BT, BIT, Cofely, Datacenter Brabant, Datacenter Groningen, Dataplace, Digital Realty, Equinix, Eurofiber, EvoSwitch, Global-E, KPN, Interconnect, Interxion, Previder, SmartDC, TelecityGroup, The Datacenter Group en TCN. Binnenkort zullen zich nog enkele in Nederland actieve datacenters aansluiten.

Voor meer informatie:
Stijn Grove, Directeur, tel 06 50439288
www.dutchdatacenters.nl
info@dutchdatacenters.nl
pr@dutchdatacenters.nl
twitter @dutchdatacenter