Panduit SmartZone™ Solutions: voor geoptimaliseerde datacenter-infrastructuren

Sinds 1955 levert de Amerikaanse ontwikkelaar en producent Panduit baanbrekende oplossingen voor het verbinden, beheren en automatiseren van fysieke infrastructuren en ondersteunt klanten daarmee bij het integreren van hun bedrijfssystemen tot een slimmer en meer uniform bedrijfsfundament. Panduit’s SmartZone™ Solutions worden door marktonderzoeksbureau IDC geprezen om hun geavanceerde DCIM-functionaliteiten, snelle en eenvoudige uitrol en hoge klanttevredenheidsscore. Een uitgebreid partner ecosysteem, globale presence en onovertroffen service en support maken Panduit tot een waardevolle en betrouwbare partner.

Door Pim Hilferink

SmartZone™ Solutions

De SmartZone Solutions van Panduit stellen de gebruiker in staat om het hoofd te bieden aan de drie belangrijkste uitdagingen in het datacenter – capaciteit, efficiency en uptime – en meer. Om dat te bereiken elimineren de SmartZone™-software, intelligente hardware en service iedere onzekerheid uit het besluitvormingsproces met granulaire zichtbaarheid en informatie over stroomvoorziening, datacenterruimten, omgevingsfactoren, beschikbare middelen, connectiviteit en beveiliging.

De kern van SmartZone™ is het vermogen om een nauwkeurige en logische afspiegeling van het datacenter en operationele analyses te maken. Deze worden in realtime gemonitord, beheerd en gedocumenteerd, on-site of op afstand. Daarmee kunnen de dagelijkse beheer- en rapportagetaken eenvoudiger worden uitgevoerd en kunnen de energie- en operationele efficiency, het capaciteitsbeheer en de resilience worden geoptimaliseerd.

Panduit 6 Zone Methodology.
Panduit 6 Zone Methodology.

Panduit zet de SmartZone™ Solutions in met gebruikmaking van de unieke 6 Zone Methodology, die gebouwen onderverdeelt in zes helder gedefinieerde ‘zones’ met verschillende operationele metrieken. Op die manier kunnen verbeteringsmogelijkheden per zone worden geïdentificeerd, maar is tegelijkertijd een holistisch beeld van het volledige gebouw beschikbaar.

SmartZone™ klanten worden voorzien van op maat samengestelde pakketten die in hun specifieke behoeften voorzien:

 • modulaire SmartZone™-software die voor de gebruiker relevante informatie laat zien,

 • uitgebreide keuze aan hardware voor geautomatiseerde granulaire dataverzameling en rapportage,

 • SmartZone™ Implementatiediensten en aanvullende support van Panduit, zoals CFD en design en

 • SmartZone™ Rack Energy Kits voor kleinere datacenters: snel en eenvoudig te installeren energiemanagement DCIM-oplossingen voor dertig racks of minder.

Panduit biedt met SmartZone™ Solutions dus een complete lijn DCIM-opties voor het volledige spectrum van datacenters, van groot tot klein, van legacy tot nieuwbouw. Gemeenschappelijk in iedere oplossing is de verbeterde capaciteit, hogere efficiency, hogere uptime en een geoptimaliseerde operatie.

Productgeschiedenis

Vanuit de gedegen achtergrond van Panduit op het gebied van intelligente connectiviteit en middelenbeheer ontwikkelde het bedrijf de Physical Infrastructure Manager (PIM™), waarvan de eerste release in 2006 op de markt kwam, en de ondersteunende PanView IQ™-hardware. Dit product is in de loop van de tijd uitgebreid met de belangrijke gespecialiseerde functionaliteiten op het gebied van energie-, omgevings- en capaciteitsmanagement die zorgen voor de gedetailleerde visibiliteit en controle die van cruciaal belang zijn in de datacenters en serverruimtes van vandaag de dag.

Panduit ontwikkelt voortdurend verbeteringen en vernieuwingen voor de DCIM-productlijn om daarmee tegemoet te komen aan de veranderende eisen vanuit de markt. De recente acquisitie van SynapSense, een vooraanstaande speler op het gebied van draadloze datacentermonitoring en koelingsbeheer vormt een belangrijke toevoeging aan de toch al uitgebreide mogelijkheden van beheer op afstand van Panduit.

Referentieprojecten

Zen Internet

Zen Internet gebruikt SmartZone™ Solutions en 6 Zone Methodology met als doel:

 • het verbeteren van de energie-efficiency in alle datacenters naar een PUE-waarde van 1.6,
 • het overtreffen van de doelstelling om de CO2-emissie met vijf procent per jaar te verminderen tot een reductie van acht procent van het energieverbruik en emissies,
 • het verbeteren van het capaciteitsbeheer en de energie-efficiency met gelijktijdige vermindering van kosten door de inzet van SmartZone™ PDU’s, gateways en sensoren en
 • het exact kunnen voldoen aan de eisen van de gebruikers door middel van op klantspecificatie gemaakte SmartZone™ intelligente PDU’s.

Televisiemaatschappij (anoniem)

Een middelgrote Europese multi-channel en multi-platform televisiemaatschappij heeft SmartZone™ ingezet om:

 • het energieverbruik in zijn datacenters met tenminste vijftig procent te verminderen,
 • de energie-efficiency in de eigen gebouwen van de zender met twintig procent te verbeteren,
 • de servervirtualisatiegraad te verhogen van 12 naar 56 procent en zo de behoefte aan extra on-site servers te verminderen.

Financiële instelling (anoniem)

Een wereldwijd actieve financiële instelling zag zich voor de volgende uitdagingen geplaatst:

 • de eis tot dubbelcijferige vermindering van broeikasgasemissies en het opstellen van energie-efficiency programma’s om de ecologische footprint van de vastgoed portefeuille te verminderen,
 • de operationele efficiency van het datacenter te verbeteren,
 • iets te doen aan het probleem dat tachtig procent van de servers maar voor vijf procent van hun capaciteit werden belast.

Met de inzet van SmartZone™ Solutions werd een energie-efficiencyverbetering van bijna twintig procent gerealiseerd en werden de milieudoelstellingen vier jaar eerder dan verwacht behaald.

Enkele bijzondere kenmerken van de ingezette SmartZone™ Solution:

 • Gebaseerd op een kostenefficiënte gateway-architectuur stellen SmartZone™ Solutions de gebruiker in staat om meerdere rack-PDU’s, energiemeters, omgevingssensoren en beveiligings- en beheerapparatuur te monitoren via één enkele gateway en één IP-adres. Dat vereenvoudigt de netwerkarchitectuur, vermindert het aantal fysieke IP-switchpoorten en verlaagt de overheadkosten op het gebied van investeringen en beheer.
 • Panduit’s unieke en logische 6 Zone-methodologie segmenteert lokale en op afstand gelegen gebouwen in zes duidelijk onderscheiden zones, waarbij de zones 5 en 6 (cabinet en assets) het hart van de operatie vormen. Deze in de praktijk bewezen methodologie zorgt voor vereenvoudigde en separate views van de verschillende enterprise, datacenter en facilitaire zones, maar tegelijkertijd voor een totaaloverzicht dat monitoring, beheer en optimalisatie vergemakkelijkt.

Kijk voor meer informatie op www.panduit.com

Pim Hilferink is chefredacteur van ChannelConnect.


Imtech implementeert Panduit PanMPO™ Fiber Connector

De nieuwe norm voor betere prestaties, lagere kosten en snellere ROI

Technisch dienstverlener Imtech biedt integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen voor complexe technische uitdagingen, van ontwerp, advies en engineering tot realisatie, beheer en onderhoud. Op het gebied van glasvezelnetwerken vertrouwt Imtech op de innovatieve PanMPO™ Fiber Connectoren van Panduit, die de complexiteit bij veranderingen in de configuratie sterk verminderen. Imtech onderkent de mogelijkheden en voordelen: meerwaarde voor de klant, en een eenvoudiger en tijdbesparend installatietraject voor de leverancier.

Bij de installatie maakt Imtech gebruik van de Fluke Multifiber Optical Pro, de enige MPO-tester die het gebruik van fan-out kabels bij het testen van fiber trunks overbodig maakt. De aangelegde Panduit-bekabeling wordt altijd door Imtech gecleaned en gecheckt met behulp van een videoscope.

Panduit™ Certification Plus-systeemgarantie

Panduit en Imtech begrijpen als geen ander, dat de behoefte aan uitmuntende service en support niet ophoudt wanneer de installatie is opgeleverd. Daarom is Imtech sinds jaar en dag Panduit Certified Installer en kan de eindgebruiker daardoor de Panduit™ Certification Plus-systeemgarantie van 25 jaar bieden die garant staat voor de kwaliteit van de toonaangevende koper- en glasvezelinstallaties van Panduit. Zo vinden er binnen de systeemgarantie honderd procent permanent link-testen plaats en heeft de eindgebruiker slechts één contact voor de volledige netwerkoplossing, geleverd door gecertificeerde experts.

De plussen van Panduit PanMPO™-connectoren

Met Panduit PanMPO™-connectoren kan de polariteit en het geslacht van glasvezelkabelconfiguraties tijdens de installatie eenvoudig worden gewijzigd, waardoor een 10G – 40G Ethernet migratie snel, eenvoudig en kostenefficiënt kan worden uitgevoerd. Volledig conform de gangbare industrienormen en best practices.

Andere voordelen zijn:

– een kortere ROI-periode door de vereenvoudiging van de 40G/100G Ethernet migratie,

– een lagere TCO (Total Cost of Ownership ) doordat MAC’s (verplaatsingen, toevoegingen, wijzigingen) eenvoudig zijn uit te voeren, waardoor upgraden sterk vereenvoudigd wordt,

– gegarandeerd betere prestaties dankzij een unieke testmethodologie die zeer nauwkeurige resultaten waarborgt en

– lagere voorraadkosten door de reductie van zes mogelijke combinaties tot één oplossing.

De bekroonde PanMPO™-connectoren van Panduit maken deel uit van het QuickNet™-glasvezelportfolio en worden ondersteund door best-in-class service, support en levertijden van ervaren partners zoals Imtech.