Wereldwijde hotspot voor innovatie

Door Lotte de Bruijn

Stelt u zich eens voor. Internationale bedrijven zien Nederland als ideale proeftuin en launching market voor nieuwe producten, diensten en toepassingen. Het Internet of Things wordt hier op grote schaal in de praktijk gebracht. Nieuwe logistieke concepten, waarbij gebruikgemaakt wordt van de kansen die 3D-printing biedt, worden in Nederland geïntroduceerd. Het Nederlandse onderwijs loopt internationaal voorop waar het gaat om de integratie van ICT in lesmethoden. Dit zal werken als een magneet op bedrijven en start-ups. Dichter bij het vuur dan in Nederland kunnen ze nergens zitten. Het geeft Nederlandse ICT-bedrijven een boost en bedrijven in alle sectoren van onze economie krijgen de kans om internationaal voorop te lopen, door de kansen te benutten die onze zeer innovatieve thuismarkt biedt. De Nederlandse overheid dient als voorbeeld voor andere overheden en slaagt erin substantieel te besparen en de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Als we dit voor elkaar krijgen, wordt Nederland de wereldwijde hotspot voor innovatie en daarmee de Digital Delta van Europa.

Nederland ICT is ervan overtuigd dat we door samenwerking en gezamenlijke inzet deze ambitie in 2020 kunnen realiseren. Nu al staat Nederland er wat betreft de digitale economie goed voor; zelfs beter dan de meeste mensen denken. De economische groei in de afgelopen decennia is vooral toe te schrijven aan de toepassing van ICT. We hebben al een goed vestigingsklimaat en een uitstekende kennisinfrastructuur. Nederland is ICT-minded en heeft het beste klimaat voor de toepassing van ICT in Europa. En last, but not least, we hebben de beste digitale infrastructuur van Europa. Door Nederland loopt een netwerk van vele tienduizenden kilometers glasvezel als zenuwcentrum van de digitale economie. En 99 procent van de Nederlandse bevolking heeft toegang tot minimaal één 4G-netwerk. De investeringen in telecom per hoofd van de bevolking zijn in Nederland hoger dan in de ons omringende landen. Vanaf 2005 heeft de telecomsector ruim 23 miljard geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering van netwerk en systemen, zo blijkt uit onze publicatie ‘De Staat van Telecom’.

Kaart datacenters Nederland.
Kaart datacenters Nederland.

Nederland is dan ook een ideale vestigingsplaats voor datacenters. De komst van Google naar Groningen vormt het bewijs. Internetknooppunt AMS-IX is een graadmeter van het dataverkeer. In september werd de grens van 3 Tbps doorbroken, minder dan twee jaar na de mijlpaal van 2 Tbps. De razendsnel groeiende populariteit van clouddiensten vormt een belangrijke verklaring voor deze data-explosie. Uit de ICT Marktmonitor blijkt dat nu al 25 procent van alle softwarebestedingen cloudgerelateerd is, met een forse groei in het afgelopen jaar van 29 procent. Het Internet of Things vormt een extra impuls. Miljarden apparaten en sensors die verbonden worden met het internet zullen zorgen voor een enorme datastroom en vraag naar opslagcapaciteit.

Ondanks de data-explosie is het energieverbruik van de ICT-sector vorig jaar stabiel gebleven. De sector loopt voorop op het gebied van het energiezuinig maken van bijvoorbeeld datacenters en software. De cloud biedt nog eens extra kansen op het gebied van duurzaamheid. De beschikbare capaciteit wordt veel beter benut en energieslurpende verouderde lokale servers worden overbodig. Wat Nederland ICT betreft is het dan ook ongewenst en onnodig dat er op lokaal niveau extra eisen op het gebied van duurzaamheid aan datacenters worden gesteld. Dat beïnvloedt het vestigings- en ondernemingsklimaat negatief en draagt niet bij aan onze gezamenlijke ambitie om uit te groeien tot de Digitale Delta van Europa.

Lotte de Bruijn is directeur van Nederland ICT.