‘We benaderen het theoretische ideaal’

De vier megatrends van dit moment – mobiliteit, cloud, social media en Big Data – zorgen voor een revolutie, niet alleen in de maatschappij, maar ook in de datacenters die de gevolgen van die megatrends moeten zien op te vangen en faciliteren. Welke architectuur is nodig om de uitdagingen van vandaag en morgen op een duurzame wijze aan te kunnen zodat we de maatschappelijke en economische waarden uit deze trends optimaal kunnen benutten?

Door Pim Hilferink

Over deze en andere onderwerpen spraken we met Azure Lead Erik Jan van Vuuren en Technical Evangelist Robert Bakker van Microsoft Nederland. “De een aantal jaren geleden ingezette trend van ‘Consumerization of IT’ heeft ertoe geleid dat gebruikers, zowel zakelijk als privé, met een explosief groeiend aantal mobiele apparaten een al even zo explosief groeiende hoeveelheid data genereren”, zegt Van Vuuren. “Daarbij zorgen de beschikbaarheid van breedband verbindingen, clouddiensten en het snel groeiende gebruik van het Internet of Things voor een steeds verder toenemende druk op de vraag naar hoge en flexibele, on-demand beschikbaarheid van applicaties, computerpower en opslagcapaciteit. Zo worden er vandaag de dag alleen al voor toepassingen die draaien in onze Azure-datacenters achttien miljard authenticaties per week verwerkt en dertig triljoen objecten opgeslagen.”

Elastisch, flexibel en goedkoop

robert bakker, Microsoft
Robert Bakker, Microsoft.

Die groei van de hoeveelheid data, gestructureerd en ongestructureerd, leidt ertoe dat er volgend jaar wereldwijd 5 zettabytes aan data in gebruik is, en dat is vijf keer zoveel als in 2010”, doceert Bakker, die zijn statements graag visualiseert op een whiteboard. “Steeds meer apparaten en dingen krijgen hun eigen IP-adres en communiceren via het internet met elkaar en genereren data die voor gebruikers en organisaties toegevoegde waarde kunnen opleveren. Maar daarvoor moeten ze wel geaggregeerd en geanalyseerd worden, zodat ze tot realtime inzichten kunnen leiden die op maatschappelijk of economisch gebied meerwaarde opleveren. Dat betekent dat die enorme hoeveelheden data snel en goedkoop verwerkt moeten kunnen worden. Nog een voorbeeld: de drie-, vier- of vijfschermengeneratie ziet iets op tv en reageert vervolgens massaal via de smartphone of tablet, waardoor enorme pieken in het dataverkeer ontstaan. Dat vereist een hoge mate van elasticiteit en flexibiliteit van de onderliggende cloudinfrastructuur waarop deze digitale diensten draaien. De meest efficiënte manier om die te realiseren, is de grootschalige inzet van commodity componenten, die op een intelligente manier en volledig geautomatiseerd optimaal worden benut.”

Keuzevrijheid voor klanten

Een eigentijds platform is kostenefficiënt, schaalbaar, voorziet in databescherming, automatisering en snelheid”, vervolgt Van Vuuren. “Cloud OS is daarvan een perfect voorbeeld, waarin eigen on-premise oplossingen met de cloud tot een hybride omgeving worden gecombineerd. Voor de interconnectie tussen het datacenter of de bedrijfslocatie van de klant en de Azure-cloud hebben we Express Route ontwikkeld dat de klant meer mogelijkheden biedt dan een traditionele, versleutelde VPN-verbinding. Natuurlijk kunnen via VPN alle infrastructuur- en plaformclouddiensten van Azure worden gekoppeld als een extensie van de eigen locatie. En met Express Route kan hij de diensten verbinden met een gegarandeerde low latency (Qualitiy of Services)-koppeling tussen eigen locatie en een Azure-datacenter wat weer extra mogelijkheden oplevert.” Express-partners zijn ofwel exchangeproviders zoals Equinix en TelecityGroup dan wel netwerkserviceproviders zoals AT&T, Verizon, BT, Orange en Level 3.

In de publieke cloud vind je steeds meer ‘halffabrikaten’ op basis waarvan diensten met toegevoegde waarde kunnen worden ontwikkeld. Klanten willen in principe meer datacenter voor minder geld. En dat kan als je goed weet hoe je publieke clouddiensten kunt combineren en wat de zakelijke relevantie van de dienst of applicatie is die je wilt draaien. Heb je daarvoor de high-availabilitygarantie van 99,99999 procent nodig, dan zul je gebruik moeten maken van een datacenteroplossing die draait op zeer dure hardware en kom je vaak uit bij een eigen datacenter of moet je de software zo ontwikkelen dat het in staat is de SLA te kunnen garanderen op basis van een aantal datacenters in verschillende datacenter. Kan het een tandje minder en is een ‘best-effort’ SLA voldoende, dan kan er gebruik worden gemaakt van standaard oplossingen die op goedkope, commodity hardware draaien en beschikbaar is in de public cloud. Een platform als Azure maakt die keuzevrijheid mogelijk omdat het integratie van on-premises IT en cloud-IT faciliteert en het je vele functies biedt om je wenselijke SLA samen te stellen door verschillende services in verschillende datacenters te combineren, heterogene en flexibele oplossingen mogelijk maakt en een beveiligde omgeving biedt.

Datacenterevolutie

Erik Jan van Vuren, Microsoft.
Erik Jan van Vuren, Microsoft.

Niet alleen de ‘uitgaande dienstverlening’ van het datacenter ondergaat grote veranderingen. De toenemende capaciteitsvraag brengt ook de noodzaak met zich mee om architecturen te ontwerpen die veel efficiënter omgaan met de steeds duurder wordende energie, momenteel veruit de grootste kostenpost van datacenters. Maar niet alleen de kosten zijn belangrijk, ook de milieubelasting die een datacenter met zich meebrengt, behoeft aandacht als je naar duurzaamheid kijkt. Vandaar dat de industrie er alles aan doet om de PUE, de Power Usage Effectiveness, van datacenters omlaag te krijgen.

Cloud Scale Datacenter ontwerp

De opkomst van elastische software, die boven de fysieke omgeving staat, maakt het mogelijk om de manier waarop datacenters worden ontworpen en beheerd, en de betrouwbaarheid, schaalbaarheid, en efficiency ervan te verbeteren, terwijl tegelijkertijd de complexiteit en de kosten worden verminderd.

Bakker: “We benaderen het datacenter niet vanuit de afzonderlijke componenten, maar als een geïntegreerd ecosysteem. Een voorbeeld is ons op basis van elastische software modulair gebouwde datacenter in Chicago, dat uit tientallen zeecontainers is opgebouwd. Een van de voordelen van de toepassing van elastische software is dat een noodstroomvoorziening niet langer nodig is. Ook hebben we al een ‘openlucht-datacenter’ dat volledig door een buitenluchtstroom wordt gekoeld en aangedreven. Maar we houden ons niet alleen bezig met de manier waarop een datacenter gekoeld wordt, maar ook met de manier waarop we de racks van stroom voorzien. Zo zijn we een pilot gestart waarbij we de serverinfrastructuur met brandstofcellen per rack van energie voorzien, waarbij we de volledige energievoorziening in het rack zelf onderbrengen. Daarmee ondervangen we vrijwel alle energieverlies die gemiddeld 35 tot 50 procent van de operationele kosten uitmaakt. Ook wordt het gebruikelijke externe transportverlies tussen de elektriciteitscentrale en het datacenter zelf voorkomen. Deze ontwikkelingen representeren een enorme vooruitgang in de totale efficiency van onze datacenters en verbetert ook de efficiency van de totale energieketen, van de generator tot en met de processor.”

Universele infrastructuur

Had de eerste generatie datacenters, in de periode tussen 1989 tot 2005, nog een PUE van meer dan 2,0, sindsdien is de reductie van de PUE door tal van ontwikkelingen zoals hiervoor beschreven stapsgewijs lager geworden tot 1,07 tot 1,19 voor de vijfde generatie. “Daarmee benaderen we het theoretische ideaal van 1.0 al zeer dicht,” zegt Van Vuren. “En met onze holistische benadering dalen niet alleen de kosten. Doordat we componenten uit de stroomvoorzieningsketen kunnen elimineren, neemt ook de kans op storingen drastisch af, waardoor de betrouwbaarheid van het totale datacenter verder toeneemt. Waar we naartoe werken, is een universele infrastructuur die we overal ter wereld kunnen ontwikkelen en uitrollen.”

Pim Hilferink is redactiechef van ChannelConnect.