Nederlandse digitale-infrastructuursector levert significante bijdrage aan interneteconomie

Nederland is een van de koplopers in de Europese digitale-infrastructuursector en de Nederlandse digitale infrastructuur draagt significant bij aan onze interneteconomie die op zijn beurt weer zorgt voor groei in werkgelegenheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Deloitte, in opdracht van AMS-IX, DHPA, ECP, SIDN, NBIP, Nederland ICT, NLnet en Rabobank.

Door Pim Hilferink

Het onderzoek richtte zich specifiek op de internet-exchange-, datacenterhousing- en hostingsector die – samen met telecommunicatie – de digitale infrastructuur vormen. Uit het onderzoek van Deloitte naar deze sector in 2013 bleek al dat Nederland beschikt over een sterke digitale infrastructuur, die in het licht van de snelle groei van het wereldwijde internet moet worden beschouwd als Nederlands derde mainport.

Koploper

Het belang van onze digitale infrastructuur wordt steeds groter. De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) blijft ‘s werelds grootste internet-exchange. Alleen al in de laatste twaalf maanden groeide het internetverkeer van deze internet-exchange met dertig procent. De regio Amsterdam behoudt ook zijn positie als een van Europa’s belangrijkste hotspots voor co-locatie (datacenters) met een jaarlijkse groei van ruim zes procent. In Europa behaalt Nederland tevens een sterke tweede plaats als het gaat om hostingdiensten.

Impact op de Nederlandse economie

De housing- en hostingsector binnen de Nederlandse digitale infrastructuur is een kapitaalintensieve sector met een jaarlijkse omzet van 1,18 miljard euro en investeringen ter waarde van 380 miljoen euro. Er werken in deze sector ongeveer 7.600 mensen. Circa 11.700 banen komen voort uit de sectoren die direct betrokken zijn, zoals bouw en toeleveranciers, en uit bestedingen van werknemers. De werkgelegenheid groeit met circa acht procent per jaar.

Digitale infrastructuur als fundament voor digitale economie

De omvang van de werkgelegenheid in de digitale-infrastructuursector zelf is niet torenhoog, maar werkt wel sterk door in de veel bredere digitale economie en samenleving. De digitale infrastructuur is een onderdeel van het hele ecosysteem en daarmee een van de ‘drivers’ voor de interneteconomie. De Nederlandse interneteconomie wordt geschat op 5,3 procent van het BBP en groeit jaarlijks met negen procent. Het onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van een sterke digitale infrastructuur een belangrijke aanjager is voor de werkgelegenheid in e-commerce- en clouddiensten.

“In theorie zou een vrije interneteconomie zich ook los van de lokale datacenters en hosting kunnen ontwikkelen, omdat internetdiensten ook in andere landen kunnen worden gehost”, zegt Michiel Steltman, directeur van de DHPA. “Maar ons onderzoek toont juist aan dat er een sterke correlatie is tussen de groei van de lokale interneteconomie en de aanwezigheid van een sterke nationale digitale-infrastructuursector. Dit heeft te maken heeft met een drietal effecten die elkaar onderling versterken:

  • de online sector en de digitale-infrastructuursector profiteren beide van dezelfde onderliggende groeifactoren,
  • groei in de interneteconomie veroorzaakt een groei in de vraag naar digitale infrastructuur en
  • de aanwezigheid van een sterke digitale infrastructuur trekt vervolgens weer aanbieders aan van online producten en diensten naar Nederland.

Het onderzoek wijst uit dat landen met een sterke digitale-infrastructuursector meer economisch voordeel hebben door de resulterende innovaties en productiviteitsgroei. De onderzoekers formuleren zes aanbevelingen om de sterke positie van Nederland te behouden, verder te benutten en de economische groei te stimuleren:

  • ondersteun investeringen en ontwikkelingen in de digitale infrastructuur,
  • zorg voor stimulerende maatregelen voor het gehele online ecosysteem,
  • stimuleer in het bijzonder innovaties die afhankelijk zijn van de Nederlandse digitale infrastructuur,
  • stimuleer de keuze voor Nederland als vestigingsland voor multinationals die digitale diensten aanbieden,
  • moderniseer de kaders voor wet- en regelgeving, gebaseerd op een bredere visie en
  • zorg voor betere aansluiting van onderwijs op de behoeften uit de markt.

Het volledige onderzoek ‘Digital Infrastructure in the Netherlands – Driver for the Online Ecosystem’ is te vinden op www.digitale-infrastructuur.nl

Pim Hilferink is chefredacteur van ChannelConnect.