Brancheverenigingen bundelen krachten in DINL

De verschillende sectoren die actief zijn binnen de sector ‘digitale infrastructuur’ in Nederland hebben zich verenigd in de nieuwe stichting ‘DINL’, wat staat voor Digitale Infrastructuur Nederland. Deze nieuwe koepelorganisatie werd op 20 november officieel gepresenteerd tijdens het ECP Jaarcongres 2014 in Den Haag.

De founding members van DINL zijn DHPA, ISPconnect, AMS-IX, SIDN, Stichting NLnet en Surfnet (zie ook het kader). De verwachting is dat de datacenterbranche en de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) zich in een later stadium ook aansluiten bij DINL.

Sterkere lobby

Het is voor het eerst in de historie van de Nederlandse online wereld dat partijen in deze sector in zo’n groot verband samen gaan werken. Door samen op te trekken, denken de deelnemende partijen een bijdrage te kunnen leveren aan een betere beeldvorming rond de Nederlandse online industrie, en gezamenlijke op te trekken bij thema’s als de veiligheid van het internet, onderwijs, Green IT en de promotie van de sector in binnen en buitenland. Ook kan DINL door samen te werken haar stem beter laten horen bij overheid en binnen de politiek.

Holland Strikes Back

De toenadering tussen de deelnemende partijen was al langer zichtbaar. Zo organiseerden Stichting NLnet, ISPConnect en DHPA in oktober van dit jaar het evenement ‘Holland Strikes Back’. Op deze dag presenteerden toonaangevende sprekers de belangrijkste Nederlandse initiatieven tegen cyberaanvallen. “De samenwerking tussen verschillende partijen binnen de online sector en de overheid is een goed teken”, zo oordeelde Michiel Steltman van de DHPA over de samenwerking die leidde tot Holland Strikes Back. “Cybercrime staat hoog op de agenda en gelukkig kunnen wij met dit initiatief een gedegen platform bieden en IT-kennis met elkaar delen.”


Deelnemende partijen

De partijen die vanaf de oprichting deelnemen aan DI-NL zijn:

AMS-IX. De Amsterdam Internet Exchange is een neutraal en onafhankelijk internetknooppunt opgericht in de vroege jaren negentig. Bijna zevenhonderd aangesloten onafhankelijke netwerken komen hier samen om onderling internetverkeer van meer dan 3 Terabit per seconde uit te wisselen.

DHPA. De stichting DHPA (Dutch Hosting Provider Association) is een samenwerking van marktleidende hosting- en cloudproviders en marktleidende leveranciers. Met het hanteren van kernwaarden als professionaliteit, kwaliteit en transparantie dragen DHPA-deelnemers bij aan het vertrouwen in de online industrie.

ISPConnect. Vereniging ISPConnect Nederland is de branchevereniging van meer dan tachtig Internet Service Providers en heeft als doel de belangen collectief te behartigen door leden een duidelijke stem te geven in de media, overheid, politiek en andere doelgroepen. ISPConnect doet dit door deel te nemen aan debatten, werkgroepen, eigen projecten en contacten met de media.

SIDN. SIDN is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling van het .nl-domein op het internet. SIDN heeft een stevige positie binnen het politiek-bestuurlijke veld als gerespecteerde expertpartner op het gebied van de technische, juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en de domeinnaaminfrastructuur.

Stichting NLnet. Stichting NLnet legde in de jaren tachtig de basis voor het Nederlandse internet. De doelstelling van Stichting NLnet is ‘het bevorderen van elektronische informatie-uitwisseling en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’, de komende jaren vooral gericht op oplossingen betreffende cybersecurity.