‘Cloud verandert datacentermarkt en partnerkanaal grondig’

Eric Vredeveldt, directeur Previder

Previder en Lesscher IT zijn beide onderdeel van de Odin Groep in Hengelo en gaan dit jaar samen verder onder de naam Previder. Aanleiding voor een gesprek met directeur Eric Vredeveldt van het nieuwe Previder over deze en andere ontwikkelingen in de datacentermarkt. “De cloud maakt eigen hardware steeds meer overbodig en die trend heeft grote impact op de hele sector.”

Naast de ontwikkelingen rond de cloud zijn er ook trends in de markt voor datacenters. De afgelopen periode zijn er fusies geweest, in de regio Amsterdam duiken nieuwe aanbieders op en in Duitsland duidt veel op een sterke groei van het aanbod in de regio Frankfurt. Hoe ziet Vredeveldt die ontwikkelingen en waar past Previder in dat plaatje? “Elke overname of fusie door een buitenlandse partij is in ons voordeel”, zegt hij. “We merken het echt en spelen er ook op in met onze communicatie. Previder is een Nederlands bedrijf en voor organisaties in bepaalde marktsegmenten is dit echt van belang. Zij willen gewoon deze zekerheid hebben.” “Het bijbouwen van capaciteit in Nederland voor een substantieel deel bedoeld voor buitenlandse bedrijven die een digitale presence in dit land willen hebben”, vervolgt hij. “Ze kiezen bewust voor een korte afstand tot internetknooppunten. Hetzelfde geldt voor de bouw rond Frankfurt.”

Regionale speler

Previder
Eric Vredeweldt

Previder is in die context eigenlijk een regionale organisatie die landelijk in Nederland actief is. “Een groot deel van de top 10 klanten komt uit de Randstad en kiezen bewust voor Previder om de manier waarop wij onze business doen”, reageert Vredeveldt. “Als je vraagt of wij buitenlandse klanten hebben, dan is het antwoord bevestigend. Maar wij hebben geen focus op de internationale markt”. Vredeveldt zet echter zijn vraagtekens bij de toekomst van datacenters in combinatie met de bouwhausse die aan de gang lijkt te zijn. “Met de komst van cloud en goede connectiviteit is het steeds minder logisch om overal eigen datacenters te hebben. Wij hebben geen datacenters in Australië maar bieden oplossingen die gebruik maken van bijvoorbeeld Azure en zijn met onze eigen koppelingen in staat klanten te bedienen die een deel van de workloads daar hebben en een deel hier. Ik vermoed dat niet iedereen in de sector die ontwikkeling ziet en zijn expansieplannen daar nog niet op heeft aangepast.”

Communiceren

Hoe reageert Previder op de veranderende markten en is dat ook een verklaring voor de fusie met Lesscher IT?” Vredeveldt: “In de veranderende markt voor datacenters en providers zie je op technisch vlak dat VMware alleen zijn allang niet meer voldoende is. Wij ondersteunen en leveren ook Azure-diensten en omarmen OpenStack. Dat laatste is een manier om beter te kunnen communiceren met AWS. Azure en AWS staan voor public cloud en dat is natuurlijk de kern van de ontwikkeling die weer hand in hand gaat met de vraag naar hybride oplossingen.”

‘IT-ondernemer moet een antwoord hebben op internationale cloudaanbieders’

Previder positioneert zich volgens Vredeveldt overigens niet alleen als een datacenter. Het bedrijf levert al jaren cloud-oplossingen en legt de komende jaren een focus op hybride cloud-oplossingen met beheer en supportdiensten. Hierbij kan Previder verschillende cloudplatformen koppelen tot een complete cloud-oplossing. Het aanbod wordt door de fusie met Lesscher IT nu nog verdiept en verbreed zodat het bedrijf ook een platform voor online werkplekken kan aanbieden. “Door de integratie leveren we klanten een breder productportfolio en hebben we meer schaalgrootte. Hierdoor kunnen we op alle fronten nog innovatiever voor klanten zijn en kostentechnisch nog beter acteren en daar profiteren klanten weer van”, aldus Vredeveldt. “Dat zie je ook in onze ondersteuning. Door de bedrijven in elkaar te schuiven, kunnen we klantcontacten intensiveren en onze ondersteuningsdiensten uitbreiden. We kunnen ons toch al hoge kwaliteitsniveau verder opschroeven.“

Beschikbaarheid

Hoewel Vredeveldt nog weinig over de nieuwe organisatie kan vertellen, ligt het voor de hand dat SLA’s met grotere organisaties kunnen worden aangescherpt. Als leverancier van IT-diensten aan partners, bedrijven en instellingen die niet voor 24/7 beschikbaarheid terugdeinzen, moet ook op dat soort ontwikkeling kunnen worden ingespeeld. In dat licht is de fusie dus niet meer dan een logische ontwikkeling, weet ook Vredeveldt.
“Verantwoordelijkheden in de keten veranderen. Die ontwikkelingen zien we nadrukkelijk. Deels schuiven ze steeds verder terug in die keten. Dat heeft de nodige impact, ook voor de partners”, denkt hij. “Om het dankzij virtualisatie van servers en SDN-netwerken nog een complexer te maken, krimpt de hoeveelheid ijzer in datacenters. Dat zet hoe dan ook een streep door de businesscase van partners die servers en racks in een datacenter hebben en op basis daarvan eigen klanten bedienen. Klanten met kennis van cloud en de voordelen ervan zien het vasthouden aan eigen hardware als kern van het aanbod echt een verouderd model. Partners zullen meer moeten gaan samenwerken met technologiebedrijven in de cloud zoals Previder en opschuiven naar een rol als trusted advisor voor klanten.” “De nieuwe generatie IT-ondernemers en -afnemers vindt het inkopen en door- leveren van clouddiensten heel gewoon. Moderne klanten zoeken IT-leveranciers die dat begrijpen en faciliteren. De mindset bij bestaande leveranciers moet dus om en daar vragen wij aandacht voor. Het is een visie waar we actief nieuwe partners mee werven. Partijen die service willen verlenen aan klanten en geen omkijken willen hebben naar eigen hardware zijn bij ons van harte welkom.”

Klanten behouden

Maar als het niet meer draait om eigen hardware en diensten, wordt het dan niet alleen maar lastiger voor IT-specialisten om hun klanten te behouden? Een datacenter- annex cloud-provider kan zijn klanten immers eenvoudig benaderen en overnemen. “Daar zijn we niet op uit”, zegt Vredeveldt. “De IT-ondernemer die eigen hardware en platform centraal stelt, moet zich vooral zorgen maken om de kracht van de internationale publieke cloud-aanbieders. Die kunnen en zullen zijn klanten direct benaderen. Als hij daar geen antwoord op heeft in de vorm van goede service en maatwerkopties dan staat hij als IT-reseller met lege handen. Daarom heeft hij een goede technologieleverancier zoals Previder nu meer dan ooit nodig.”

Previder

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 8-2016]

Lees hier het artikel in PDF