Terugblik op Dattocon2018 in Barcelona

Eind oktober vond in Barcelona de Europese editie van DattoCon18 plaatst. De Amerikaanse cybersecurity- en databack-upspecialist organiseerde een driedaags partnerevent waar ook ChannelConnect voor was uitgenodigd.

Datto is in 2007 opgericht. Het eerste product was een databack-upoplossing bestemd voor het mkb. Eind 2017 is het samengevoegd met Autotask. Autotask PSA is de IT-businessmanagementoplossing waarmee servicedesktaken, CRM, projecten, urenverantwoording en billing geregeld worden. Het is in Nederland een van de meeste gebruikte tools voor MSP’s. De bedrijven die onder de Datto-vlag varen hebben 1.400 werknemers en kantoren in de VS, Canada en APAC. In Europa zijn er vestigingen in Engeland, Denemarken, Duitsland en Nederland.

Op DattoCon18 waren circa 700 deelnemers van 500 partners aanwezig. Verreweg de meeste kwamen uit EMEA, maar er waren ook bezoekers uit ‘down under’ en natuurlijk de VS. Zij kregen een driedaags programma voorgeschoteld dat eigenlijk om twee punten draaide. Als eerste kennismaken met de nieuwe en bestaande producten en diensten. Daarnaast werd er alle ruimte geboden aan de partners om onderling kennis te delen.

Datto-producten

Om het dat eerste te beginnen: Datto levert meer dan alleen software en cloudapplicaties. Het bedrijf heeft hardware, waaronder een ‘all flash storagelijn’ om back-ups, business continuity en disaster recovery te faciliteren. Die producten sluiten perfect aan op de filosofie waarmee Datto in 2007 is gestart: focus op mkb-klanten. Updates van deze producten en de bijhorende software zijn in Barcelona gelanceerd. Wat Datto ook bekendmaakte is een nieuwe serie netwerkproducten. Datto levert edge routers, switches en accesspoints. Dat is op het eerste gezicht een vreemde productgroep in het portfolio. Het zijn producten die ook door de specificaties opvallen. PoE en 4G failover-integratie is nog geen gemeengoed voor hardware die vooral voor het mkb is bedoeld.

Het echte verschil met vergelijkbare hardware zit echter op een heel ander punt. Alle hardware die Datto brengt is, net als de software, ontworpen vanuit de visie dat het geschikt moet zijn voor het MSP-model. De MSP installeert lokaal, maar beheert remote. Het achterliggende afrekenmodel is in de regel een maandelijkse vergoeding.

Kennisdeling

De tweede hoofdmoot van het conferentie- programma was kennisdeling. Dat is door Datto op twee manieren ingevuld. Er waren vier tracks voor sales & marketing, business operations, technical business management en technical channel products. De presentaties die daar zijn gegeven waren voor iedere deelnemer van DattoCon vrij toegankelijk.

De tweede vorm van kennisdeling was uitsluitend voor partners bedoeld. De pers was daar niet welkom. Dat is begrijpelijk, want dat waren de peergroup-sessies. Die categorie kennisdeling is tamelijk uniek en wordt door alle Datto-partners zeer hoog gewaardeerd. ChannelConnect begreep dat men daar, niet gestoord door buitenstaanders en zonder druk van een vendor, diepgaand over praktische en strategische uitdagingen praat. In de gesprekken met Nederlandse MSP’s – die groep was met 70 deelnemers trouwens de een na grootste landendelegatie op DattoCon18 – bleek dat de waardering voor en de meerwaarde van de peergroup-sessies bijzonder hoog is.

Groei en AVG

ChannelConnect was niet alleen op DattoCon18 om een indruk te krijgen van het event, de producten en diensten die Datto aanbiedt en de kwaliteit van de talks, er was ook de gelegenheid met Datto-medewerkers te praten over producten, trends en uitdagingen voor zowel Datto als de MSP. Zo is gelijktijdig gesproken met Ian Van Reenen, VP engineering End Products, en Christian Nagale, director commercials. Nagale is onder andere gevraagd waar de groei van Datto vandaan komt. In zijn talk had hij namelijk aangegeven dat Datto per maand 100 nieuwe MSP’s verwelkomt. Volgens hem is het een mix van marketing en autonome aanwas. Nederland neemt daar een bijzondere positie in, omdat een fors deel aan de aanwas van partners voor Datto Nederland komt door mond-tot-mondreclame. De van oorsprong Autotask-community blijkt zeer actief en effectief te zijn.

Van Reenen is gevraagd of de AVG (GDPR) bij Datto voor nieuwe features of producten heeft geleid. Dat is volgens hem niet het geval. Met bestaande Datto-oplossingen kan ook aan specifieke AVG-eisen worden voldaan. Van Reenen en Nagale zijn wel van mening dat de AVG een ‘compelling event’ is. Het dwingt MSP’s blijvend professioneler te werken. Beiden zien ook dat de AVG tot structureel meer werkt leidt bij de MSP. De enige manier om beiden te kunnen is vergaande automatisering van taken. Dat is een van de sterkste features van het Datto-portfolio.

De Nederlandse MSP’s

Behalve aan de organisatie heeft ChannelConnect ook twee Nederlandse deelnemers vragen voorgelegd. Berthran Selles van Selles Automatisering uit Genemuiden en Mark van den Heuvel van Roma Computer Services uit Deurne spraken op de derde dag over hun indrukken van DattoCon18. Selles is ruim 26 jaar actief in de sector, van oorsprong een Autotask-klant en een van de aanjagers van de DutchMSP Peer Group. Van den Heuvel is vorig jaar van het Break-Fix-model overgestapt naar het MSP-model.

Leerzaam en gezellig

Op de vraag wat DattoCon18 meer is: leerzaam of gezellig, volgen lange reacties. Selles geeft aan waarom hij het zo leerzaam vindt. Allereerst doet hij hier businessideeën op. Daarnaast kan face-to-face met leveranciers praten. Dat is makkelijker dan bellen en rekening houden met de verschillende tijdszones. Van den Heuvel noemt het aanscherpen van kennis. Hij hoort van nieuwe producten die hij op termijn kan gaan voeren en hoe hij meer uit bestaande producten kan halen.

Het leerzame zien ze niet los van het gezellige. Van den Heuvel merkt dat de MSP’s makkelijk met elkaar in contact komen tijdens de pauzes en de sessies. Dat maakt het gezellig en leerzaam want er wordt ook over de ins en outs van de business en bedrijfsvoering gesproken. Selles onderschrijft dat. De gezelligheid schept vertrouwen en dat is de basis waarop de peergroups werken, die weer leiden tot zeer leerzame sessies.

Ten slotte is ze nog gevraagd welk rapportcijfer DattoCon18 krijgt. Van den Heuvel en Selles sommen op wat tot nu toe is bereikt: ze hebben nieuwe ideeën opgedaan, bestaande kennis aangescherpt, genetwerkt en flink kennis gedeeld. Ze geven daarmee expliciet aan DattoCon18 wat hen betreft om halen en brengen gaat. Het feit dat ze dat los van elkaar beoordelen met ‘een vette 9’ onderstreept wat ChannelConnect zelf al constateerde. DattoCon18 Barcelona is anders. Het steekt met kop en schouders uit boven de rest van de conferenties. De volgende Europese editie vindt plaats op 21-23 oktober 2019 in Parijs.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine, nummer 7]

Lees het artikel hier in PDF