Eilanden verbinden tijdens de Fiber Vakdag

De FCA heeft op 19 juni zijn eerste Fiber Vakdag gehouden. De hele dag stond in het teken van alles wat met de aanleg en het beheer van glasvezelnetwerken te maken heeft, van graafwerkzaamheden tot vergunningen en exploitatie. In totaal kwamen ongeveer 200 bezoekers op het evenement af.

De brede maar toch specifieke opzet van de dag zorgde voor een bont gezelschap van aanwezigen. Bestaande netwerkoperators, vertegenwoordigers van glasvezelinitiatieven in het buitengebied, toeleveranciers en medewerkers van gemeenten, provincies en het rijk waren aanwezig om met en van elkaar te leren.

Wegnemen van knelpunten

Een thema dat bij vrijwel iedere bezoeker leefde, is de complexiteit van het aanleggen van glasvezelnetwerken. Bij een gemiddeld project zijn carriers, aannemers, lokale en regionale overheden, financiers, adviseurs en technici betrokken om het tot een goed einde te brengen. De belangen van al deze partijen komen vaak niet helemaal overeen. Vooral in de zogenaamde ‘buitengebieden’, waar vaak op particulier initiatief glasvezel wordt aangelegd, leidt dit nog wel eens tot frictie.

Voor bezoekers van de Fiber Vakdag die met dit soort projecten bezig zijn, was het nuttig om te horen dat professionele carriers dezelfde problemen tegenkomen. En ook voor de aanwezige vertegenwoordigers van overheden bleek het interessant om met partijen uit de markt in contact te komen en van hen te horen waar zij tegenaan lopen.

Naast de uitwisseling van kennis en gedachten was er natuurlijk een stevig inhoudelijk programma. Allerlei onderwerpen passeerden de revue, van de financiering van projecten tot de smart society en de toekomst van glasvezel. De plenaire sessies liepen parallel met ‘speeddates’ en werden afgewisseld met paneldiscussies over specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het belang van de aanleg van nieuwe zeekabels om ook de internationale connectiviteit te blijven garanderen. Met enerzijds de veroudering van bestaande kabels en anderzijds de naderende Brexit, waar veel zeekabels landen, is meer aandacht voor dit onderwerp geboden.

Een stevige bodem onder de sector

Als organisator betrad de FCA natuurlijk ook het podium. Voorzitter Lex Wils vertelde over een initiatief vanuit de FCA om Service Level Agreements (SLA’s) te stroomlijnen. Daardoor ontstaat een blauwdruk voor SLA’s die gebruikt kan worden als basis voor de hele sector. Op die manier verbeteren we gezamenlijk de kwaliteit van de dienstverlening en het imago van de sector. In de toekomst willen we hier ook standaardisatie van processen en certificeringen aan toevoegen. Door steeds meer transparantie en uniformiteit te scheppen in de markt kunnen partijen zich onderscheiden op kwaliteit en betrouwbaarheid.

Zonder onszelf te veel op de schouder te willen kloppen: het bleek een gouden greep om alle verschillende stakeholders op één dag op dezelfde plek bij elkaar te brengen. Want hoewel heel veel mensen dagelijks op allerlei manieren met glasvezel bezig zijn, blijkt dat velen van hen het idee hebben op een eilandje te zitten. Het verbinden van al die eilanden was één van de redenen om de Fiber Carrier Association op te richten en de Fiber Vakdag sluit naadloos op die missie aan. We zijn dan ook zeker van plan om hier volgend jaar een tweede editie te organiseren.

Auteur: Andrew van der Haar