Schneider Electric: Lokale apparatuur wordt in hoekje weggemoffeld

Sonja Boots, channel manager bij Schneider Electric

Schneider Electric is een van de grootste fabrikanten van energiemanagement- en koelsystemen en heeft een breed en diep portfolio op diverse niveaus in de datacentermarkt. “We helpen resellers met het verbreden en verdiepen van hun dienstverlening”, zegt Sonja Boots van Schneider Electric.

 

De fabrikant van energiemanagement- en koelsystemen Schneider Electric bedient klanten als grote cloud- en serviceproviders rechtstreeks. Voor een groot deel van de partijen beneden deze omvang werkt het samen met een uitgebreid netwerk van IT-channel partners met het merk APC by Schneider Electric. “In de afgelopen jaren is dit ‘traditionele’ IT-landschap echter aan sterke veranderingen onderhevig”, zegt channel manager Sonja Boots van Schneider Electric. “Niet alleen is het porfolio veranderd op basis van de marktvraag, ook de rol van de resellers is een andere geworden. Ondanks de opkomst van de cloud, zien we dat veel data toch ook nog op verschillende locaties wordt opgeslagen. Bedrijven en IT-managers zijn geneigd om te denken dat ze ‘alles in de cloud’ hebben en dreigen daardoor het belang van een goed onderhouden fysieke infrastructuur op locatie uit het oog te verliezen.”

“Data wordt nog steeds lokaal gegenereerd en (tijdelijk) opgeslagen en daarvoor is fysieke infrastructuur nodig”, vervolgt Boots. “Dat geldt niet alleen voor IT-ruimtes, maar ook voor bijvoorbeeld bijkantoren of productie-omgevingen waar sensoren data genereren. Er is altijd een lokaal data-knooppunt waar de verbinding met de cloud wordt gemaakt en dat onderdeel krijgt vaak nog onvoldoende aandacht. Maar juist die verbinding is cruciaal. We willen altijd en overal kunnen beschikken over de data die op kantoren of via het IoT wordt gegenereerd. En dan is het vreemd dat die lokale servers, netwerkkasten of Wifi-routers ergens in een hoekje worden weggemoffeld, niet worden beheerd, beveiligd of redundant beschermd. Dat soort zorgeloosheid leidt ertoe dat de lokale IT een zwakke schakel in het geheel vormt. Er kunnen nog zoveel afspraken met serviceproviders worden gemaakt over databeschikbaarheid, maar als de fysieke kant op locaties niet goed wordt beschermd en beheerd, worden er fouten gemaakt en gaten in de beveiliging gecreëerd.”

MSP-programma

“Voor die belangrijke zwakke plekken in de infrastructuur vragen we samen met onze IT-resellers nadrukkelijk aandacht bij de eindgebruikers. Dat komt ook tot uitdrukking in ons nieuwe Managed Service Provider (MSP)-programma dat begin oktober werd gelanceerd”, aldus de channel manager van Schneider Electric. “Resellers en IT-dienstverleners staan dichtbij hun klanten en zijn heel actief betrokken bij het leveren van diensten voor beschikbaarheid van de IT-netwerkapparatuur, maar we dagen ze graag uit om ook de fysieke laag daarin mee te nemen. Want hoe kunnen ze contracten afsluiten zonder dat zij precies weten hoe de fysieke infrastructuur in elkaar steekt en dus de SLA’s op die manier nodeloos worden gecompromitteerd?”

‘Aandacht voor goed functionerende en veilige fysieke laag blijft nodig’

“Vandaar dat we met ons MSP-programma bij deze problematiek aansluiten, zo dat resellers en IT-dienstverleners ook de UPS, koeling en intelligente PDU’s in hun SLA’s kunnen meenemen. Zo hebben zij in hun NOC een volledig inzicht en overzicht van hun virtuele én fysieke systemen en kunnen zij hun klanten helpen om de beschikbaarheid van het geheel beter te waarborgen.” Het programma werd al eerder in een aantal andere landen uitgerold, waaronder Duitsland, en is daar goed ontvangen. “Ik heb intussen al met diverse Nederlandse partners erover gesproken. De eerste reacties zijn heel positief, maar we zullen nog wel wat ‘missiewerk’ moeten verrichten om de aarzelingen waar we nu nog mee te maken hebben, weg te nemen. Dat zal zeker gaan lukken. Eindgebruikers verwachten volledige ontzorging van hun servicepartners en resellers kunnen hun contractwaarde verhogen door ook die fysieke laag mee te nemen en daarmee uiteindelijk de klanttevredenheid te verbeteren, omdat zij grip hebben op de gehele situatie bij hun klanten”, aldus Boots.

‘Ingebouwde ontzorging’

“Ons portfolio en het nieuwe MSP-programma vergemakkelijken het werk voor onze IT-dienstverleners, want na inschrijving en certificering krijgen zij een aantal connectoren waarmee zij de data uit onze producten via de IP-koppeling eenvoudig in omgevingen als Kaseya, Solar Winds of AVG kunnen integreren. Het programma is vooral interessant voor de (wat grotere) IT-resellers die hun dienstverlening willen verbreden en verdiepen. Dat kunnen zowel traditionele IT-resellers zijn die kantoorautomatisering verzorgen, maar ook de leveranciers van networking- en storage-oplossingen. Networking is immers vaak het zwaartepunt van de IT-infra die op locatie blijft.”

ChannelConnect-Schneider-Electric-Sonja-Boots
Sonja Boots

“We zien verder dat aan de edge-kant van het netwerk steeds meer data wordt gegenereerd. Er komen steeds meer connected devices die in het netwerk worden opgenomen, niet alleen afkomstig van kantoren, maar ook vanuit fabriekshallen, winkels of logistieke centra”, vervolgt channel manager Boots. “En om uiteenlopende redenen zal (een deel van) die data lokaal blijven vanwege bijvoorbeeld regelgeving of latency. Gezien de te verwachten datagroei, is het noodzakelijk dat er naar de aanwezige apparatuur wordt gekeken, die vaak uit niet op elkaar afgestemde onderdelen bestaat. Er zullen gestandaardiseerde kasten moeten komen met daarin stroom, koeling en stroomdistributie in één unit die betrouwbaar en voorspelbaar is en eenvoudig naar de MSP kan worden gekoppeld. Het is belangrijk dat wij, samen met onze resellers, aandacht blijven vragen voor een goed functionerende en veilige fysieke laag. Door de koppeling naar je NOC kun je als dienstverlener met proactieve en preventieve service storingen voorkomen en je daarmee van de loyaliteit van je klant verzekeren.”

ChannelConnect-Schneider-Electric-Contactinformatie

Programma ElectricManaged Service Provider van APC by Schneider

De voordelen van het MSP-programma steunen op vier pijlers:

• Winstgevendheid: extra omzet door toevoeging stroombeheer aan het pakket en extra kortingen die exclusief zijn voor MSP-deelnemers

• Support: snelle, geavanceerde pre- en postsales support specifiek voor MSP’s, proactieve monitoring en meldingen

• Enablement: integratie met Remote Monitoring & Management (RMM) en Professional Services Automation (PSA)-oplossingen zorgt voor naadloze aansluiting op de business. Speciale trainingen en verkoopacties helpen bij omzetvergroting

• Partnerervaring: laagdrempelige toegang, geen minimumvereisten voor deelname.

De Managed Services Certificering vormt de basis voor het ontwikkelen en promoten van de integratie van fysieke infrastructuurmanagement in het dienstenportfolio en zorgt voor groeiende terugkerende abonnementsomzet. Beheer en herstel op afstand verminderen het aantal bezoeken op locatie en verlagen de operationele kosten. Tevens zorgt beheer op afstand voor snellere probleemoplossing. Professioneel beheer schept een vertrouwensband en biedt toekomstige business kansen.

Resellers hebben de keuze uit twee certificeringstracks:

• Managed Service Provider Sales Associate. Deze basiscertificering kan volledig online worden behaald. De track is specifiek bedoeld voor partners die een grotere expertise willen ontwikkelen op het gebied van stroom en koeling. Klanten zijn op zoek naar basisadvies en bewezen producten en oplossingen op dit terrein.

• Managed Service Provider Sales Professional. Deze geavanceerde training vergt extra studieuren. Na afronding zijn de cursisten competente en zelfstandige partners die in staat zijn om complete beheerde stroom- en koelingsoplossingen te ontwerpen. Ook kunnen zij pre-sales services met toegevoegde waarde bieden. Klanten zien hen als vertrouwde experts op het gebied van beheerde stroom- en koelingsoplossingen.

Het Managed Service Provider-programma staat open voor zowel bestaande als nieuwe partners van Schneider Electric.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2017]

Lees het artikel hier in PDF