DCValley kijkt ook naar Energy Re-use Factor (ERF) ‘Weg met de PUE!’

Een lage Power Usage Effectiveness (PUE)-factor is al jaren een soort van ‘hoogste’ doel voor vrijwel alle datacenter operators. Hoe lager, hoe beter is het devies. Er wordt gesproken over design PUE’s, real-time PUE’s, historische PUE’s en PUE’s aangevuld met een lijst met andere termen.

 

 

‘Weg met de PUE!’

Wat de PUE is, zou moeten zijn en wat nu echt het hele verhaal omtrent PUE is; the Green Grid heeft een keurige definitie opgesteld voor deze industriestandaard, maar over hoe, waar en wanneer je het ‘correct’ meet, daar blijken de meningen toch verdeeld over te zijn. Elke datacenteroperator heeft zijn eigen manier van presenteren van de cijfers en het ene datacenter is het andere datacenter niet.

Bij DCValley doen wij er nu nog eens een schepje bovenop. Natuurlijk blijft PUE een belangrijke maatstaf (mits goed onderbouwd en ook correct) om energie-efficiëntie van een datacenter weer te geven. De PUE ‘beperkt’ zich echter wel tot de energie die gebruikt voor het draaiend houden van het datacenter en de IT-load van de gebruikers ín het datacenter. Dat is niet meer afdoende.

Restwarmte

Laten we het daarom eerst eens hebben over de restwarmte. Zolang deze, zoals bij de meeste datacenters, niet wordt hergebruikt kan je lastig zeggen dat dit echt optimaal bijdraagt aan de energie-efficiëntie van de faciliteit. Het idee om alléén maar over de PUE van een datacenter te praten is volgens DCValley dus achterhaald. Onze stelling is:

‘Een echt efficiënt datacenter gebruikt energie op een zo efficiënt mogelijk manier, maar lévert daarnaast ook energie aan de omgeving.’

Het hergebruiken van de door de apparatuur geproduceerde warmte is daarbij hét voorbeeld. DCValley’s eerste datacenter, centraal gelegen in Nederland tussen Ede en Veenendaal gaat medio 2018 open. Naast gebruik maken van een Warmte Koude Opslag (WKO) op het terrein gaat DCValley ook alle restwarme terugleveren aan het Warmte Koude Netwerk. Naast PUE berekenen we daarom voor DCValley ook de zogenaamde Energy Re-use Factor (ERF).

Het doel van DCValley is om, naast een zo laag mogelijke PUE een zo hoog mogelijke ERF te realiseren. Als het aan ons ligt wordt dit ook de nieuwe standaard bij de beoordeling van duurzaamheid van datacenters. Datacenters verbruiken wereldwijd bijna 3% van de totale energiebehoefte en dat neemt alleen maar toe. Tegelijkertijd gaat er veel energie in de vorm van restwarmte verloren. Het is dan aardig dat je een lage PUE hebt, maar dat zegt eigenlijk te weinig. Datacenters en gebruikers moeten kijken naar het hele plaatje in de omgeving waarin zij zijn gevestigd.

ChannelConnect-DC-Valley-Building

De PUE als enige maatstaf heeft zijn langste tijd gehad. De bouwer van DCValley, Unica Fastcom, beschikt over veel kennis en technieken om datacenters te maken die een plek hebben in een toekomstig energielandschap. Als gebruiker én leverancier. Nog belangrijker dan kennis en techniek is echter de bereidheid van datacenters om in gesprek te gaan met energie/netwerk bedrijven en gebouw eigenaren in de omgeving. Unica kan met haar kennis van datacenters, energie en techniek in gebouwen hierin faciliteren.

In tegenstelling tot een PUE die boven en tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij de 1,0 ligt, ligt een gunstige ERF juist onder en ook tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij de 1. Daarbij betekent 0, dat er geen energie wordt geëxporteerd vanuit het datacenter. Een score van 1 betekent dat juist álle elektriciteit die het datacenter ingaat en wordt omgezet in warmte wordt hergebruikt.

ChannelConnect-DC-Valley-PUE-vs-ERF

Om een datacenter te laten passen in een toekomstig energielandschap is een andere mindset en een andere manier van ontwikkeling nodig. Het is lastig om deze technieken te combineren of toe te passen in bestaande datacenters.

Het Warmte Koude Netwerk van DCValley

Bij DCValley gebruiken wij voor koeling de koude uit een WKO gebruikt en de restwarmte wordt weer over een warmtenet getransporteerd. De WKO waar DCValley gebruik van gaat maken levert water met een constante temperatuur van zo’n elf graden. De totale capaciteit van de opslag is ruim voldoende om ook koude te leveren als het datacenter volledig is uitgebouwd. De restwarmte wordt afgevangen en ondanks de relatief lage temperatuur van het retourwater (ca. 30 °C), kan deze warmte toch worden gebruikt voor het opwarmen van omliggende panden in de buurt van het datacenter.

De omarming en het combineren van deze technieken is natuurlijk locatie gebonden. Niet overal zijn warmte-koude opslag installaties of warmtenetten aanwezig. De verwachting is echter dat dit de komende jaren sterk gaat toenemen, omdat het een duurzaam alternatief is voor verwarming met aardgas. Door de relatief beperkte oppervlakte van ons land is het gemakkelijker en aantrekkelijker om buiten de metropool-regio’s datacenters te bouwen. Dat biedt flexibiliteit en uiteraard ook de mogelijkheid om dichtbij bestaande WKO-installaties en warmtenetten te bouwen. De latency naar grote knooppunten is verwaarloosbaar, terwijl het gebied en de datacenters goed bereikbaar zijn. Zo kunnen wij een belangrijke stap voorwaarts zetten naar echt duurzame datacenters.

ChannelConnect-DC-Valley-ERF-Formule
De formule om de ERF te berekenen.