DCIM-systemen geven snelle, duidelijke en complete datacenterinformatie

CyberHub ECO.DC van Stulz biedt optimale inrichting van datacenters

Het aantal datacenters groeit en ook de belasting van datacenters zelf neemt toe. Om datacenters veilig en feilloos te laten opereren, hebben beheerders steeds meer informatie nodig. Datacenter Infrastructure Management (DCIM)-software zoals van Stulz Digotronic Software helpt daarbij.

 

Datacenter Infrastructure Management (DCIM)-software wordt binnen de datacentersector steeds vaker ingezet om informatie te verschaffen over de stand van de infrastructuur binnen datacenters. Voor deze toenemende belangstelling zijn twee redenen. De eerste reden is dat de processen binnen datacenters steeds omvangrijker en complexer worden. De hardware wordt steeds intensiever belast. Overzicht houden over wat er zich afspeelt, wordt daarom steeds belangrijker. De tweede reden is dat aan de exploitatie van datacenters steeds hogere eisen worden gesteld. Vooral het management van de energievraag, temperaturen en airflow vergt permanent aandacht. Afnemers zullen immers geen genoegen nemen met een te hoge temperatuur of een ontoereikende beschikbaarheid van elektriciteit. Daarnaast spelen de toenemende eisen rond de uitstoot van warmte en reductie van het energieverbruik een rol. Datacenterexploitanten moeten dus met veel
factoren rekening houden. Zij kunnen zich daarbij geen fouten permitteren. Storingen die door slecht management worden veroorzaakt, kosten omzet en klanten. Ze zijn ook nog eens slecht voor de langere termijn omdat het imagoschade oploopt.

Focus op datacenters

De softwareoplossing CyberHub ECO. DC van Stulz Digitronic Software is een DCIM-systeem dat bij uitstek geschikt is om datacenterexploitanten of beheerders van serverruimtes permanent op de hoogte te houden van alle essentiële informatie. Stulz Digitronic Software is een joint venture van Stulz en Digitronic Automationanlagen. Stulz is in de sector een bekende naam. Het in 1947 opgerichte bedrijf is specialist op het terrein van airconditioning- en luchtbevochtingstechnologie. Sinds 1971 heeft het focus aangebracht op het produceren ten behoeve van de datacenter- en telecomsector.

Deze sectoren wordt vanuit vestigingen in 19 landen door ruim 2.300 medewerkers bediend. Door die focus en permanente aandacht zag Stulz ook de vraag in de markt voor meer management tooling toenemen. Dat heeft geleid tot de joint venture met Digitronic Software en een recent verder uitgebreid DCIMpakket dat drie functies omvat.

3D maakt inzichtelijk

Het DCIM-systeem CyberHub ECO.DC is om te beginnen geschikt voor ieder type datacenter- en serverruimte. Daarmee onderscheidt het zich van andere DCIM-softwareoplossingen die specifiek voor bijvoorbeeld grote datacenters of kleine on premise serverruimtes zijn ontwikkeld. Het biedt eindgebruikers de mogelijkheid de ruimte in 3D te visualiseren. Dat is erg belangrijk om echt te kunnen doorgronden wat de componenten en processen in een datacenter of serverruimte zijn. Verder kunnen belangrijke factoren als temperatuurprofielen en air-flow worden toegevoegd. Daardoor kunnen met enkele klikken 3D-warmtebeelden worden gemaakt, die waarmee snel hotspots kunnen worden gesignaleerd en vervolgens worden verholpen. Dergelijke features maken het optimaal inrichten van bestaande ruimtes een stuk eenvoudiger.

Met de software kan ook de impact van uitbreidingen van de bestaande ruimtes of het plaatsen van nieuwe, andersoortige, hardware op zowel de temperatuur en airflow als vloerbelasting vooraf worden vastgesteld. Risico’s worden zo op voorhand duidelijk en te elimineren voordat er schade ontstaat. Het is zelfs mogelijk de impact van een uitbreiding op het meerverbruik van stroom en koeling nog voor er fysiek een wijziging is doorgevoerd zeer nauwkeurig te bepalen.

‘DCIM-software verduidelijkt informatie over datacenter-processen’

De andere belangrijke eigenschap van CyberHub ECO.DC is dat het permanent de hardware en de omgeving monitort. Deze monitoring is essentieel om een 24/7 storingsvrije operatie mogelijk te maken. Dat is immers de voorwaarde die aan elk datacenter en serverruimte wordt gesteld. De monitoring omvat de airconditioning, temperatuur, luchtdruk, UPS- en PDU-systemen en wordt via een overzichtelijk operator interface aan de gebruikers beschikbaar gesteld. Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid alerts in te stellen en op verschillende manieren te vesturen. Statusberichten worden automatisch aangemaakt en bevatten alle relevante data, diagrammen en de alarmhistorie. Ze worden op servers bewaard en automatisch of handmatig verzonden. De lay-out van de rapportages kan aan de huisstijl worden aangepast.

Met het DCIM-softwaresysteem van Stulz is verder ook het vereenvoudigen van een groot aantal dagelijkse taken voor zowel de beheerders van datacenters, facility managers als airconditioning specialisten mogelijk. De software laat zich door iedereen makkelijk installeren en beschikt daarvoor over een gebruiksvriendelijk en simpele interface. Het systeem is compatibel met een groot aantal protocollen en building managementsystemen die in de datacentersector worden toegepast, zoals Modbus, Mbus en SNMP. Bestaande systemen kunnen ook via interfaces met CyberHub ECO.DC communiceren.

ChannelConnect-Stulz-Cyberhub
De Cyberhub: ECO.DC DC-oplossing van Stulz

Versies

De CyberHub ECO.DC-software is in twee versies leverbaar. Beide versies zijn browser based. Er is een lokale VM compatible serverinstallatie mogelijk voor wie de data in de eigen omgeving wil of moet houden. De andere optie is een SaaS-model. Voor deze optie wordt gebruik gemaakt van een in Duitsland gehoste cloudomgeving. Al het verkeer tussen de eindgebruikers en de cloud is vanzelfsprekend encrypted. De oplossing is gecertificeerd naar DIN 50001.

Het doel van CyberHub ECO.DC is eindgebruikers een compleet en helder overzicht te geven van de prestaties van het complete datacenter of de gehele serverruimte. Die kennis stelt hen in staat de juiste beslissingen te nemen over optimaal gebruik van vloeroppervlak, hardware en infra. Door daar de benodigde energie en koelingscapaciteit op af te stemmen, wordt het mogelijk datacenters of serverruimtes te beheren op basis van kosteneffectiviteit en tegelijkertijd maximale betrouwbaarheid. Zoals al genoemd, is CyberHub ECO.DC geschikt voor datacenters en serverruimtes, ongeacht de grootte. Omdat het zo veel kan meten en monitoren, wordt het ook in bijzondere locaties ingezet, zoals clean rooms en laboratoria.

ChannelConnect-Stulz-Contactinformatie

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2017]

Lees het artikel hier in PDF