Column Pim’s Pagina: Kansen big data, IoT en business intelligence zijn onbeperkt

In deze uitgave van ChannelConnect besteden we in het bijzonder aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van Big Data, IoT en Business Intelligence.

Gestructureerde en ongestructureerde data, bedrijfsgegevens, klantdata en meetgegevens, vormen de input voor analysesoftware die voor waardevolle gegevens moet zorgen. Dat kan sturingsinformatie voor commerciële bedrijven zijn die daarmee interne processen en klantinteracties kunnen optimaliseren, of het verbeteren van dienstverlenende processen bij overheidsinstanties.

RFID-chips en sensoren zorgen voor input van data in IoT-systemen die erop gericht zijn om de efficiency, veiligheid, flexibiliteit en kwaliteit van onze steeds meer ‘connected’ wordende maatschappij te verbeteren. Digitalisering moet ons persoonlijke, zakelijke én sociale leven op een hoger plan brengen en dat kan alleen met een geïntegreerde inzet van big data-, IoT- en analytics-oplossingen.

Daarbij is er door bestaande en toekomstige wet- en regelgeving ook steeds meer aandacht voor het beveiligen én veilig houden van persoonsgebonden data. Security vendors, consultants en ICT-resellers kunnen de komende tijd flink aan de bak om klanten te helpen voldoen aan de vereisten van de GDPR. Gezien de complexiteit van de materie en diverse aspecten waar men in eerste instantie aan voorbij zou gaan, lijkt 18 mei 2018 nog ver weg. Maar de meeste organisaties mogen hun handen dichtknijpen als ze op die datum al iets van de data security-beleid in gang gezet hebben. Onderschatting van de problematiek is de grootste vijand, maar vormt tegelijk een enorme businesskans! Ruim de helft van alle organisaties is volgens een recent onderzoek van PwC nog niet met de voorbereidingen gestart!

Informatie die uit big data is afgeleid, vormt de basis voor business innovaties die ervoor zorgen dat bedrijven zich flexibel aan de snel veranderende klanteisen kunnen aanpassen. Hoe noodzakelijk het is om mee te gaan in de digitale transformatie is de afgelopen tijd duidelijk geworden. Grote, bekende en onverwoestbaar geachte retailketens met een geschiedenis van tientallen jaren zijn omgevallen, omdat ze niet in staat waren adequaat te reageren op het verwachtingspatroon van de veeleisende moderne consument. Kansen voor de jongere generatie die ‘digitaal’ met de paplepel ingegoten hebben gekregen en nu kunnen laten hoe zij hun en onze toekomst nieuwe vormen willen geven.

Pim HilferinkVoor de moderne ICT-resellers en dienstverleners liggen er legio kansen om klanten te helpen met beleids- of proces- ondersteunende oplossingen, digitalisering van analoge processen en workflowmanagement, het analyseren van bezoekers en de optimalisatie van winkelopstellingen, het verbeteren van de kwaliteit in de zorg en, voor grotere partijen, de verbetering van de openbare veiligheid op straat en in het verkeer. De lijst van mogelijkheden is vrijwel onbeperkt. Voor bijzondere succesverhalen ruimen we graag een plaatsje in binnen onze redactionele kolommen!

Reageren? pim@channelconnect.nl @pimhilferink

 

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 4/5-2017]

Lees het artikel hier in PDF