Column: Transformeer of crep… – Pim Hilferink

De digitale transformatie zorgt al een aantal jaren voor disruptieve ontwikkelingen in het ICT-landschap en zorgt voor nieuwe vormen van innovatie en creativiteit op allerlei terreinen die veel verder gaan dan het verbeteren van bestaande oplossingen. Alles wordt digitaal, gaat naar de cloud en beïnvloedt ons dagelijks werk- en privéleven. Of het nu gaat om de manier waarop we zaken met elkaar doen, met elkaar communiceren, onze gezondheid monitoren, voedsel produceren, onderwijs verzorgen, infrastructurele voorzieningen aanleggen of goederen produceren: de digitale transformatie zie je overal. En wie niet snel inhaakt op die beweging staat stil en prijst zichzelf uit de markt.

Vanzelfsprekend heeft de digitale transformatie ook een enorme impact op de manier waarop resellers en dienstverleners interacteren met hun klanten. Daarbij speelt de business een steeds belangrijker rol in het beslissingsproces voor de aanschaf van ICT-oplossingen. Organisaties die maximaal rendement en productiviteit uit hun investeringen willen halen laten daarbij de wensen en voorkeuren van de gebruikers zwaar meewegen.

Dat geldt niet alleen voor de applicaties die worden aangeschaft, maar ook de manier waarop dat gebeurt. Gebruikers zijn vanuit hun privésituatie al lang vertrouwd met de cloud. Dus verwachten ze ook eenzelfde gebruiksgemak en flexibiliteit van de software die het bedrijf beschikbaar stelt. Ze willen niets te maken hebben met de technische kant van IT, ze willen gewoon zo snel en efficiënt mogelijk hun werk kunnen doen.

Eindgebruikers verwachten meerwaarde van het inschakelen van channelpartners. Enerzijds heb je een (beperkt) aantal partijen dat zich gespecialiseerd heeft in het leveren, implementeren en servicen van hardware in (grotere) volumes. Overigens doet ook daar de invloed van de cloud zich gelden; steeds meer leveranciers bieden hardware-capaciteit uit de cloud (HaaS) aan.

Aan de andere kant is er een veel groter aantal partijen van wie de meerwaarde bestaat uit horizontale of verticale dienstverlening. Dat laatste ligt vooral op de weg van de kleinere resellers, die door hun specifieke klant- en branchekennis de rol van ICT-manager en beheerder kunnen invullen die bij veel mkb-organisaties de laatste jaren door gebrek aan mankracht en budget in de knel is gekomen.

Zo zorgt de digitale transformatie op allerlei gebieden, en met name ook op het gebied van de broodnodige security, voor nieuwe kansen en een kwaliteitsimpuls waarvan zowel eindklanten als channelpartners de vruchten plukken.

Transformeer en profiteer!

Reageren? pim@channelconnect.nl | @pimhilferink

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 6]

Lees het artikel hier in PDF