Column IoT – De slimheid van IoT zit in bigdata-analyse: smart data

In essentie bevindt Internet of Things (IoT) zich volledig in de cloud. Uiteraard zijn er elektronische apparaten die een IoT-functionaliteit hebben, maar dankzij een internetverbinding voegt het apparaat daadwerkelijk iets toe. Een slimme koffiezetter is juist slim omdat die (via de cloud) in verbinding staat met een database waarin jouw slaap- en waakpatroon is verwerkt, zodat er op het juiste moment koffie wordt gezet.

 

 

De slimheid van Internet of Things zit ’m in de data: big data. Gigantische datastromen worden in de cloud opgeslagen om vervolgens in de vorm van ‘smart data’ slimme toepassingen te creëren. Deze data-analyse is op te delen in vier categorieën.

1. Beschrijvende data-analyse

IoT-apparaten verzamelen data aan de hand van sensoren. Een voorbeeld hiervan is een slimme thermostaat. Dit apparaat detecteert de temperatuur van een ruimte en beschrijft (noteert) die in een database, zodat die later kan worden gekoppeld aan andere datastromen, zoals bijvoorbeeld het tijdstip dat je gaat slapen. Zo kan het apparaat aan de hand van dit patroon automatisch de temperatuur bijstellen wanneer je gaat slapen.

2. Diagnostische analyse

IoT-apparaten diagnosticeren ook de verschillende datastromen die via sensoren worden opgepikt. Denk hierbij aan een slimme rookmelder: die signaleert rook en diagnosticeert vervolgens dat er brandgevaar is. Er wordt een koppeling gelegd tussen ‘wat’ en ‘waarom’.

3. Voorspellende analyse

De grote datastromen (big data) van IoT-devices worden ook ingezet om een voorspelling te kunnen maken voor toekomstige gebeurtenissen. Slimme sensoren op autowegen analyseren de verkeersdrukte. Vervolgens wordt deze data getransformeerd naar de verschillende verkeerslichten in de buurt. Deze zullen sneller of langzamer op groen springen, zodat het verkeer beter kan doorstromen.

4. Ingrijpende data-analyse ten behoeve van smart data

De laatste data-analyse die van belang is in de IoT-industrie, is de ingrijpende analyse. Met behulp van de slimme data die wordt verzameld vanuit IoT-apparaten kan een bedrijf of consument beslissingen nemen om in de toekomst een beter, sneller, efficiënter of goedkoper resultaat te krijgen.

Een praktisch voorbeeld hiervan is de smart pill. In de toekomst kan medicatie worden voorzien van IoT-technologie, zodat medisch specialisten op een zeer efficiënte manier de gezondheid van een patiënt in de gaten houden, na directe inname van een bepaald medicijn. Vervolgens kan er direct worden ingegrepen, als blijkt dat bijvoorbeeld een bepaald medicijn zorgt voor een hoge suikerspiegel.

Welke data verzamelen jouw klanten? En wat doen ze er mee? Kunnen ze de big data nog slimmer maken door deze te combineren met andere bronnen en zo nog meer smart data genereren? Hierin zit de extra mile van jou als distributeur en reseller: bekijken hoe je bestaande databronnen nog meer uit kunt nutten. Bij veel klanten zien we vele terabytes met data waarvan slechts een klein deel wordt gebruikt… Welke intelligence ga jij daar voor je klanten aan toevoegen?

Marco Heida is oprichter van Internet of Things Nederland.
Reageren? marco.heida@internetofthingsnederland.nl