Column: Infrastructuren voor een digitaal ecosysteem – Tobias Martinez

De wereld waarin we leven verandert radicaal door de digitalisering van de samenleving en de economie. Het is niet meer de vraag of deze transformatie onvermijdelijk is, het gaat erom dat we begrijpen hoe ons leven in feite nu al veranderd is en hoe we anticiperen op veranderingen die in het vooruitzicht liggen.

Deze transformatie zou niet mogelijk zijn zonder de telecommunicatienetwerken die hiervoor de basis vormen: de zogenoemde heterogene netwerken, ook wel ‘hetnets’ genoemd, waarin verschillende vaste en mobiele technologieën voor signaaloverdracht geïntegreerd zijn. Satelliet, glasvezel, kabel, data en telecommunicatietorens zijn allemaal onderdeel van hetzelfde systeem en hun efficiëntie en doeltreffendheid bepalen de competitiviteit en de evenwichtige en rechtvaardige ontwikkeling van deze domeinen.

In de komende vijf jaar zal het gebruik van mobiele data naar verwachting met 600 procent toenemen, en in 2025 zullen naar schatting meer dan vijf miljard mensen en middelen met elkaar verbonden zijn. Deze toename in dataverkeer geeft aan wat de uitdaging is als het gaat om de investeringen die moeten zorgen voor een veilige en betrouwbare overdracht van deze gegevensstroom. Spelers in de telecommunicatiesector moeten voorbereid zijn op de scherpe toename die noodzakelijk zal zijn op het gebied van kapitaalintensiteit, zowel in de vaste­ als in de mobiele ­connectiviteitssegmenten. Voor mobiel breedband wordt gebruikgemaakt van LTE­-technologieën (4G en 5G).

De vraag rijst echter: hoe zorgen we ervoor dat zoveel dataverkeer gelijktijdig kan plaatsvinden zonder dat het inboet aan snelheid, betrouwbaarheid en security, zoals dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor voertuigen met autonome besturingssystemen? Gaan we de netwerkdichtheid verhogen door evenveel netwerken uit te rollen als er spraak­ en datacommunicatie providers zijn? Of gaan we ons concentreren op het ontwikkelen van deelmodellen die efficiëntie bieden en waarmee we een versnelde, meer rationele uitrol van deze netwerken kunnen realiseren?

Het sleutelwoord is ‘delen’ in plaats van ‘eigendom’. Vertaald naar infrastructuren betekent dit dat netwerkoperatoren minder investeren in redundante netwerken, waardoor beschikbare middelen ingezet kunnen worden voor innovatieve diensten en toepassingen op basis van breedband, die leiden tot een competitief digitaal ecosysteem. Dit proces wint de laatste jaren steeds meer terrein in Europa, met voorstellen en projecten die de invoering van verschillende telecommunicatie­infrastructuur­deelmodellen stimuleren.

We kunnen dit alleen bereiken als alle betrokken partners – overheden, netwerkoperatoren en infrastructuurbeheerders – gecoördineerd samenwerken. De verdichting van het netwerk zal de criteria bepalen voor de planning en uitrol van de noodzakelijke infrastructuur: de ligging in stedelijke, halfstedelijke en landelijke gebieden, alsook de criteria voor een efficiënte implementatie. Het is nu tijd om nieuwe modellen te implementeren die ervoor zorgen dat we niet achterop raken op het gebied van toegang tot nieuwe diensten en technologieën op basis van mobiele connectiviteit.

Tobias Martinez is CEO van Cellnex Telecom Group

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 8-2019]

Lees het artikel hier in PDF