Over Big Data, BI en de Digitale Transformatie – Pim HilferinkZo tegen het einde van 2016 zullen er nog maar weinig mensen zijn die niet op een of andere manier hebben gehoord van of in aanraking zijn gekomen met begrippen als ‘digitale transformatie’ of ‘digitale innovatie’. Het Internet of Things doet op uiteenlopende gebieden snel of in een geleidelijk tempo zijn intrede. Dat is niet langer meer een kwestie van ‘of’ maar eerder van ‘wanneer’.


Comfort- en beveiligingsoplossingen voor thuis, wearables voor sport- en gezondheidsmonitoring en Tesla’s, Nissans, BMW’s en andere elektrische wagens als de voorlopers van de zelfrijdende auto’s van de toekomst. Ze rijden rond in smart cities waar de verkeersstromen optimaal worden gestuurd, de veiligheid van fietsers en voetgangers maximaal wordt gewaarborgd en waar zuinig én efficiënt met energie wordt omgegaan. Allemaal mogelijk gemaakt door de informatie die uit enorme hoeveelheden data wordt gedistilleerd, al dan niet met behulp van BI via of vanuit de cloud.

Voor zowel consumenten als bedrijfsleven en overheden zijn digitale vernieuwingen de aanjagers bij uitstek voor het verbeteren van de kwaliteit van leven, (bedrijfs)processen en dienstverlening en het efficiënt omgaan met én verduurzamen van onze schaarse energiebronnen.

In onze komende uitgave, die in de tweede helft van januari 2017 bij u op de mat valt, vindt u tal van interviews met ‘captains of industry’ en thought leaders uit industrie en overheid. Zij blikken kort terug op de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 die niet alleen impact hadden op onze branche, maar ook op de BV Nederland. Belangrijker nog zijn de voorspellingen en verwachting die ze hebben voor het jaar dat voor ons ligt.

Belangrijke aandachtsgebieden zullen zijn telecom, VoIP en UC&C, IT-security, Business Software, networking, digitale transformatie, IoT, hosting en cloud. Het management van bedrijven en organisaties heeft te maken met al deze veranderende aspecten van ICT. Ze zullen een manier moeten vinden om hun ICT-organisaties opnieuw uit te vinden en in te richten. Doen ze dat niet dan lopen ze het risico dat hun bedrijf of instelling in de problemen raakt en de aansluiting met de markt verliest.

In de digitale economie van morgen zullen alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals de in- en externe communicatie met collega’s, klanten, prospects en het algemeen publiek, op een veilige maar tegelijkertijd toegankelijke manier met elkaar geïntegreerd moeten zijn. Dat biedt u als channelpartner geen gemakkelijk, maar wel een zeer interessant perspectief om uw relaties te ontzorgen en de toegevoegde waarde te bieden waarvoor ze willen (blijven) betalen.

Pim HilferinkReageren?
pim@channelconnect.nl
@pimhilferink

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 7-2016]

Lees hier het artikel in PDF