Private Cloud Appliances: ‘plug-and-play’ voor de private cloud

De private cloud is de aangewezen optie voor klanten die meer controle eisen over hun cloudomgeving. Het implementatietraject van deze cloudvariant is echter vaak allesbehalve eenvoudig en kost bovendien de nodige manuren. In die gevallen is een Private Cloud Appliance (PCA) een interessant alternatief.

Een privatecloudtraject komt vaak in twee varianten. Bij de eerste optie staat de privatecloudomgeving bij de IT-partner. De partner zorgt daarbij voor de aanschaf en het onderhoud van de hardware en waakt ervoor dat de cloud exclusief voor de klant gereserveerd blijft. De klant weet zo op zijn beurt precies waar diens data zich bevinden. De servers en opslagomgeving bevinden zich hierbij buiten de firewall van de klant.

Voor sommige klanten biedt die constructie nog altijd niet voldoende controle. Ook kan, vanwege compliance, de opslag en verwerking van data op hardware van derde partijen een probleem vormen. In zo’n geval is een on-premises private cloud de betere optie. Deze omgeving draait op hardware van de klant, bij de klant zelf of bij een IT-partner. Deze implementatietrajecten zijn vaak niet gemakkelijk. Ze worden problematischer op het moment dat functionaliteiten als multitenancy gewenst zijn. Ook de integratie in de bestaande omgeving kan voor de nodige hoofdbrekens zorgen, zeker wanneer de klant beschikt over veel legacy-IT.

PCA als alternatief

Een PCA is een interessant alternatief voor klanten die hun privatecloudomgeving on-premises willen houden, maar niet zitten te wachten op ingewikkelde implementatietrajecten. Dit is een appliance waarop de privatecloudomgeving draait. De infrastructuur is een typisch voorbeeld van een software-defined converged infrastructuur: alle benodigde software en hardware, inclusief de rekenkracht en netwerkvoorzieningen zijn geïntegreerd in een enkel, kant-en-klaar pakket. Dit pakket is gemakkelijk ‘inschuifbaar’ in de bestaande omgeving. Een voorbeeld van een grote leverancier van hyperconverged systemen is Oracle, met zijn Oracle Private Cloud Appliance.

Een Oracle PCA is feitelijk een schaalbaar datacenter dat gemengde workloads kan verwerken. Het grootste verschil met een traditionele private cloud is het gemak en de snelheid waarmee het bij een klant geplaatst kan worden. De PCA’s zijn vooraf volledig geoptimaliseerd en ingericht om zo een ‘plug-and-play’-implementatie mogelijk te maken. Wel is een belangrijke eis dat er geen behoefte aan maatwerk aan de omgeving of specifieke hardware is; dat is met een PCA namelijk vrijwel niet te realiseren.

Voordelen PCA

Een PCA biedt klanten diverse voordelen. Een greep:

  1. Snelle implementatie

Het implementatietraject van een PCA is doorgaans kort. Meestal is de omgeving binnen een paar uur ‘up and running’. Dat in tegenstelling tot de dagen of zelfs weken die de ingebruikname van een traditionele privatecloudomgeving kosten.

  1. Security en compliance

De wens voor een private cloud komt vaak voort uit compliance-overwegingen. Beveiligingsstandaarden als de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) stellen strikte eisen aan de manier waarop bedrijven met gevoelige data omgaan. Het waarborgen van compliance is lastiger naarmate meer partijen betrokken zijn. Bij een PCA is maar één leverancier betrokken, wat compliance vereenvoudigt. Ze hebben de integratie tussen alle onderdelen immers zelf uitgevoerd en staan garant voor een goede werking.

  1. Beschikbaarheid
    PCA’s kennen een vaste, vooraf gedefinieerde mix van hardware en software. Die mix is door en door getest, wat de kans op storingen vermindert. Bovendien voorziet een PCA in terugvalmogelijkheden, welke de kans verkleinen dat een enkele storing de hele omgeving onderuithaalt.
  2. Korting op licentiekosten
    De Oracle Private Cloud Appliance ondersteunt naast zijn eigen Linux-besturingssysteem ook Windows, Solaris en andere typen Linux. Dat maakt deze PCA breed inzetbaar. Voor partners die al met Oracle werken kunnen de licentiekosten extra voordelig uitpakken. Dat maakt deze specifieke PCA voor hen aantrekkelijk.

René van de Weert, Product Specialist bij Tech Data Nederland

Tech-Data-Cloud-image-800breed