EuroCloud Nederland wordt Cloud Community Europe – Nederland

EuroCloud Nederland gaat verder als de Nederlandse afdeling van Cloud Community Europe. Dat heeft het bestuur op 11 januari bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Groote Industrieele Club in Amsterdam.

“De cloud is inmiddels uitgegroeid tot een geaccepteerd platform voor de digitale economie en maatschappij”, stelde bestuurslid Hans Timmerman (in het dagelijks leven CTO bij Dell EMC) in zijn nieuwjaarstoespraak vast. “In landen als Nederland is de vraag niet langer: wat is cloud? Bij ons draait het de komende jaren vooral om vragen als: hoe
kunnen we cloud en andere digitale technologie optimaal inzetten? Wat betekent cloud in de praktijk voor het verbeteren van bedrijfsprocessen maar juist ook voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij?”

Digitale transformatie

Nederland was in 2010 een van de eerste landen die toetrad tot EuroCloud Europe. Doelvan EuroCloud was het uitleggen wat het fenomeen ‘cloud’ is. “Dit doel is bereikt”,verklaarde Timmerman. “Daarom verschuift onze aandacht nu richting het toepassen van cloud en de digitale transformatie van bedrijven en overheden die daarmee mogelijk wordt.”

Nieuwe doelstelling

Bij deze nieuwe doelstelling hoort ook een nieuwe organisatie. Nederland heeft het voortouw genomen om deze nieuwe organisatie niet alleen in Nederland neer te zetten, maar ook in Europees verband. Kern van de activiteiten van deze nieuwe organisatie vormt het ontwikkelen en verspreiding van kennis op het gebied van cloud-toepassingen
en digitale transformatie.

Cloud Community Europe

De Cloud Community Europe wordt gevormd door Nederland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Monaco, Polen en Spanje.
De verwachting is dat op korte termijn België, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Oekraïne zich eveneens aansluiten. Hiermee kent de organisatie een community van meer dan 400 aangesloten bedrijven en maatschappelijke partijen.

Meer informatie: www.cloudcommunityeurope.nl.