Recycling voorkomt uitstoot ruim 12.100 ton CO2

Stichting ICT Milieu zamelde in 2018 via Wecycle 9 miljoen kilo ICT-afval in. Bij gecertificeerde recyclers kon hiervan driekwart, ofwel 6,7 miljoen kilo, worden teruggewonnen als grondstof. Door deze recycling is maar liefst 12.100 ton CO2-uitstoot vermeden. De 288 producenten die deelnemen aan ICT Milieu leverden zo gezamenlijk een zichtbare bijdrage aan de circulaire economie.

Uit de ICT Milieumonitor blijkt dat ook dit jaar de wettelijke norm van grondstoffenterugwinning ruim wordt gehaald: 75 procent bij een wettelijke norm van 70 procent. Hier was wel een daling zichtbaar ten opzichte van 2017, maar die kan worden verklaard door de gewijzigde samenstelling van het ingezamelde materiaal. In 2018 is met name metaal teruggewonnen (4,6 miljoen kilo), gevolgd door plastic (1,4 miljoen kilo), glas (0,2 miljoen kilo) en overige grondstoffen (0,5 miljoen kilo). Door deze terugwinning is een CO2-uitstoot vermeden van maar liefst 12.100 ton. Dit staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot van zo’n 4.200 benzineauto’s.

Het grootste deel van het materiaal dat niet als grondstof kon worden teruggewonnen, werd alsnog ingezet voor energieopwekking (20 procent). Slechts 5 procent van het ingezamelde gewicht wordt gestort of verbrand. Hierdoor blijft het totaalpercentage van nuttige terugwinning hoog met 95 procent.

Samenstelling afvalstroom verandert

Uit eerdere ICT Milieumonitors bleek al dat de modernisering van ICT-apparatuur invloed heeft op de samenstelling van de herwinbare materialen in de ingezamelde producten. Deze trend zette ook in 2018 door. Het aandeel zware CRT-monitors daalde verder, terwijl het aandeel FPD-monitors steeg. Het aandeel desktops, laptops en tablets & mobiele telefoons bleef nagenoeg gelijk aan 2017. Het aandeel ingeleverde printers daalde ten gunste van de professionele ICT.

Aantal deelnemers en inlverpunten neem toe

Stichting ICT Milieu is, samen met vijf andere productstichtingen binnen de NVMP, opdrachtgever van Wecycle die de inzameling van elektrische apparaten en lampen verzorgt. Het aantal deelnemers binnen de not-for-profit stichting blijft stijgen en nam in 2018 toe tot 288. De stijging is mede te danken aan retailers en producenten/importeurs van andere elektronica die ook ICT-apparaten op de markt zijn gaan brengen.

Ook het aantal inleverpunten waar afgedankte apparaten kunnen worden ingeleverd zat in de lift. Zo steeg in 2018 het aantal inleverbakken in winkels met de helft naar 6.600 en het aantal kringlopen met een kwart naar 125. Daarnaast kon men terecht bij 285 gemeentelijke milieustraten, ruim 350 scholen en kinderboerderijen én bij elke winkel waar een elektrische apparaat wordt gekocht.

Meer grip op lekstromen

Professionele ICT-apparatuur wordt in toenemende mate geëxporteerd voor hergebruik elders in de wereld. Naast de producenten zijn refurbishers en handelaren actief met herinzet van apparatuur. Uit een recente studie van Ffact naar de toenemende stroom van servers uit de datacenters bleek dat driekwart wordt hergebruikt en daarvan weer driekwart in het buitenland, waardoor ruim de helft buiten beeld verdwijnt. ICT Milieu pleit er voor deze lekstromen structureel in beeld te brengen, ten behoeve van een meer realistisch inzamelpercentage in Nederland.

Meer informatie: https://www.nederlandict.nl/