Nederland ICT over dominante rol AVG bij Brexit

IMPACT MSP’S EN DATACENTERS ONDERBELICHT

In ChannelConnect 4/5-2019 staat een impressie van de Brexit-sessie die Nederland ICT recent bij maincubes gaf. Na afloop van die bijeenkomst is nog met Alex de Joode, Public Affairs Manager bij Nederland ICT, gesproken. Daarbij zijn de uitdagingen en kansen die Brexit biedt aan de orde gekomen.

 

Het verhaal van De Joode bij maincubes leidde tot veel vragen. Voor niet alle vragen had hij toen een antwoord, omdat de situatie nog te onduidelijk was. Daarom was de eerste vraag bij dit interview of er nu wel meer duidelijk is. “Helaas, onduidelijkheid blijft troef”, zegt De Joode. “Niemand weet wat er de komende periode in Londen gaat gebeuren. Op dit moment (het gesprek vond begin juli plaats, red.) heeft Johnson de beste kaarten om de nieuw Britse premier te worden. Zijn uitspraken over Brexit maken het minder waarschijnlijk dat Brussel nog een keer de Brexit-deadline opschuift. De kans dat we op 31 oktober in een harde Brexit struikelen blijft daarom bestaan.”

Op stel en sprong

Als dat laatste gebeurt verandert er op stel en sprong veel voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dan zijn datatransfers van de EU naar het VK ineens een issue. “Zolang het VK deel uitmaakt van de EU kunnen bedrijven data met persoonsgegevens zonder problemen bij Britse datacenters onderbrengen. Maar die situatie kan dus letterlijk overnight veranderen”, legt De Joode uit. “Het VK is dan een derde land. Daar mag niet zo maar dat soort data worden ondergebracht. De AVG eist dat er dan op EU-niveau aanvullende maatregelen zijn. Dat is bijvoorbeeld geregeld met Israël en Japan. Persoonsgegevens in die landen hebben een beschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan wat in de EU via de AVG verplicht is.

‘Wij adviseren de leden pas op de plaats te maken’

Met de Verenigde Staten is er Privacy Shield, maar dat is zoals bekend geen gelopen race. Voor elk van die die afspraken geldt dat er lang over is onderhandeld. Als op 31 oktober blijkt dat het VK en EU uiteengaan, dan is er echt niet op 1 november een vergelijkbare afspraak.”

Pas op de plaats

Alex de Joode

Op de vraag of ondernemers nu al maatregelen kunnen nemen om de negatieve impact van Brexit voor te zijn, geeft De Joode het volgende antwoord: “Je kunt van alles voorbereiden, maar je neemt het risico dat de investering in tijd en geld om niks blijkt te zijn. Wij adviseren de leden pas op de plaats te maken. Eind september, begin oktober moet duidelijker zijn of er überhaupt kans op een verdrag is.”

 

Bij een geringe kans is het volgens hem dan tijd alle contracten door te pluizen om te zien of daarin datatransfers naar het VK zijn benoemd. “Dat is een exercitie die in de 27 EU-lidstaten zal plaatsvinden. Wij verwachten dat bedrijven die vooral zaken doen met Noordwest Europa dan kiezen de data over te hevelen van het VK naar datacenters in Nederland. Bedrijven die veel zaken doen met Duitsland en Centraal- of Oost-Europa zullen de data die persoonsgegevens bevatten eerder in de regio Frankfurt onderbrengen.”

Kansen voor Nederland

Daarmee komt het gesprek uit op de rol van datacenters in Nederland. Gaan die in het geval van een no-deal Brexit profiteren van de situatie? De Joode: “Amsterdam heeft, net als de rest van Nederland, een cultuur die redelijk aansluit op de Britse. Internationale bedrijven die nu data in Londen hebben staan en moeten uitwijken, weten dat. Daarom vermoed ik dat de Nederlandse datacenters van de situatie kunnen profiteren. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de lagere energieprijzen en goede connectiviteit waarmee Nederland sowieso goed scoort.”

De Joode voorziet geen grote problemen als door Brexit er een groter beroep wordt gedaan op de Nederlandse datacenters. “Er is ruim aanbod en er wordt nog steeds bijgebouwd. Als tegen Q2-2020 de datatransfers plaatsvinden, zal dat verder geen exceptionele uitdaging voor de sector zijn.” Dat tijdstip wekt enige verbazing. Als Brexit n en de migratieplannen maanden zullen vergen. Daarmee kan nu nog niet begonnen worden. Daarom is Q1 of Q2-2020 waarschijnlijker dan Q4-2019.

Joris te Lintelo, maincubes:

Joris te Lintelo

“Europese privacy standaarden staan volop in de schijnwerpers nu Brexit nadert. Datacenters die volledig onder EU wet- en regelgeving vallen, bieden een betrouwbare oplossing voor organisaties die momenteel data opslaan in Groot-Brittannië. Maincubes is het enige niet beursgenoteerde, of in private equity eigendom datacenter. Maincubes is in volledig Duits eigendom. De datacenters in Amsterdam en Frankfurt bieden de oplossing voor organisaties die vanwege Brexit of andere politieke uitgangspunten op zoek zijn naar een veilig datacenter binnen de EU.”

Ook MSP’s en datacenters

Tijdens het gesprek met De Joode wordt ook duidelijk dat het om meer gaat dan bedrijven die gebruik maken van datacenters in het VK. Het verhaal gaat eveneens op voor overheden, zorginstellingen, MSP’s en de datacenters zelf.

“De impact van Brexit op MSP’s en datacenters is wat ons betreft zwaar onderbelicht”, geeft De Joode aan. “Deze bedrijven kopen hardware en software, deels leveren ze dat door aan de klanten. Tweede- of derdelijnsondersteuning daarvan komt vaak vanuit het VK. Het probleem dat we daarbij door Brexit gaan krijgen is het volgende. De AVG bepaalt dat iemand voor support toegang geven tot een systeem of data met persoonsgegevens gelijk staat aan een datatransfer naar een derde land. Zoals we al eerder bespraken is de kans op een deal om die transfers tussen de EU en het VK op 1 november geregeld te hebben zeer gering. Dit is een serieus risico.”

Dominante rol AVG

De Joode rondt het gesprek af met de opmerking: “Brexit is al complex en we zien dat de AVG hier een dominantie rol speelt, waardoor het nog complexer wordt. Dit moet een wake up call zijn voor iedereen nog eens goed over de AVG na te denken. Zoek uit waar je de data zet en hoe de externe support is geregeld.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 4/5]

Lees het artikel hier in PDF