Nederland-ICT: Het belang van een goede ICT-branchevereniging

In het laatste nummer van ChannelConnect blikken we traditiegetrouw terug op het voorbije jaar maar kijken we ook graag vooruit.Wij vroegen Lotte de Bruijn, directeur van branchevereniging Nederland ICT, naar haar visie. Maar we wilden ook graag dat zij nog eens precies uitlegt waar Nederland ICT voor staat. Haar bijdrage is hieronder te lezen.

 

 

Nederland ICT bestaat al tientallen jaren en de geschiedenis van de branchevereniging volgt in grote lijnen de ontwikkeling van de sector zelf: van de eerste kantoorautomatisering, via de opkomst van softwarebedrijven, tot het ontstaan van de internetsector en de opkomst van de cloud. Het huidige Nederland ICT vertegenwoordigt een ledenbestand met een dwarsdoorsnede van de sector, van infrastructuur tot integrators en van grote multinationals tot kleine mkb’ers.

Ik zie Nederland ICT graag als spin in het web. We verbinden de diverse bloedgroepen binnen de branche zelf en zijn tegelijkertijd een nuttig aanspreekpunt voor de overheid en andere sectoren. Dankzij die positie kunnen we ook goed bepaalde trends en ontwikkelingen signaleren. Nu het jaar op zijn einde loopt daarom een terugblik: wat viel mij op in 2018?

De sector groeit hard, de tekorten aan personeel ook

Het gaat goed met de ICT-sector. De branche groeide dit jaar opnieuw sneller dan de Nederlandse economie. De groei van as-a-service-diensten loopt zelfs in de dubbele cijfers. Die positieve ontwikkeling binnen de sector merken we ook bij Nederland ICT. In 2018 groeide de branchevereniging met twintig procent naar 600 leden. Als je kijkt naar de redenen die deze bedrijven opgeven voor het lidmaatschap, dan springen er drie trefwoorden uit: compliance, werkgeverschap en het vergroten van de business.

Lotte de Bruijn

Het feit dat de ICT-sector in de lift zit, merken we ook aan het aantal vragen dat we krijgen over werkgeverschap. Groeiende ondernemers krijgen te maken met HR-vraagstukken en zoeken naar manieren om medewerkers duurzaam aan hun bedrijf te verbinden. Binnen de werkgeversvereniging van Nederland ICT worden dit soort onderwerpen besproken. We kunnen bijvoorbeeld helpen met een pensioenregeling. Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten waar werkgevers nieuwe kennis kunnen opdoen en met elkaar kunnen delen.

Los van vragen over de huidige werknemers, is het voor veel ICT- bedrijven momenteel zeer lastig om nieuwe medewerkers te werven. In 2018 liepen het tekort opnieuw op: 53.000 openstaande vacatures. Het werkelijke aantal zal nog hoger liggen, want we horen van veel ondernemers dat ze niet eens meer de moeite nemen om vacatures uit te zetten. De oplossing op korte termijn zit hem in omscholing. Nederland ICT startte daarom dit jaar een samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam om hun succesvolle omscholingsprogramma ‘Make IT Work’ verder op te schalen.

Toenemende regulering vanuit Den Haag en vooral Brussel

Nu digitale technologie een steeds belangrijker onderdeel wordt van onze economie en samenleving, groeit de behoefte van beleidsmakers om de branche te reguleren. De opkomst van AI en het Internet of Things zal dit alleen nog maar versterken. In 2018 zagen we niet alleen nieuwe regels op het gebied van privacy en security, maar bijvoorbeeld ook voor het verwijderen of filteren van content van gebruikers of het overhandigen van klantgegevens aan opsporingsdiensten. Wetgeving wordt vaak gemaakt met grote multinationals in gedachten, maar heeft minstens zo veel impact op het mkb.

Voor beleidsmakers en politici is de digitale wereld bovendien vaak complex en onoverzichtelijk. Het is daarom belangrijk dat er vanuit de branche een eenduidige vertegenwoordiging is in Den Haag. Daarnaast wordt er steeds meer belangrijke wetgeving gemaakt op Europees niveau. Nederland ICT zit daarom in het bestuur van de Europese koepels DIGITALEUROPE en EuroISPA. Op die manier kunnen we al vroeg in het proces invloed uitoefenen op nieuwe wetgeving. Een bijkomend voordeel is dat we nieuwe wetgeving, als die eenmaal definitief is, snel kunnen vertalen naar informatie, producten en diensten die bedrijven helpen bij hun compliance.

Een voorbeeld hiervan is de Algemene verordening gegevensbescherming, die in mei dit jaar van kracht werd. Nederland ICT vertaalde de wet naar een gedragscode voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Op basis van deze Data Pro Code hebben de juristen van Nederland ICT honderden ondernemers geholpen hun gegevensbescherming op orde te krijgen. De code ligt daarvoor nu ter goedkeuring bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De volgende stap is formele certificering voor bedrijven die aan de code voldoen. De Data Pro certificering is gericht op kleine tot middelgrote bedrijven en daarom zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Voor een bedrijf als Microsoft of Afas is de code een interessante manier om hun partnernetwerk te helpen professionaliseren. Voor mkb’ers is het een goede manier om aan hun klanten te laten zien dat ze compliant zijn.

Bewustzijn van digitale transformatie groeit, maar kennis blijft achter

In 2018 lanceerde het kabinet ook zijn nieuwe digitaliseringsstrategie. Een goede stap om digitalisering hoger op de politieke agenda te krijgen, maar we constateerden dat het nog steeds ontbreekt aan concrete plannen en een overkoepelende visie. Met Prinsjesdag bleek bovendien een financiële onderbouwing te ontbreken. Na onze oproep en een succesvolle motie van Martin Wörsdörfer (VVD) gaat het kabinet deze onderbouwing alsnog maken. Voor 2019 staat voor het eerst een ‘digitale top’ op het programma, waar de overheid de voortgang van haar plannen bespreekt.

Het komende jaar gaat Nederland ICT meer investeren in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld door ICT-oplossingen te koppelen aan grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie of de kosten van de zorg. We horen regelmatig van ICT-ondernemers dat ze moeite hebben om toepassingen voor hun producten te vinden. Tegelijkertijd geven andere sectoren aan wel te willen digitaliseren, maar kennis en informatie te missen om concrete stappen te zetten.

De beste manier om innovatie te bevorderen is ICT voor een zo groot mogelijke groep begrijpelijk en toegankelijk maken. Als branchevereniging zijn we in de ideale positie om partijen hiervoor bij elkaar te brengen. Voor ons zal dat in 2019 een van de belangrijkste doelstellingen zijn.

Voordelen van lidmaatschap Nederland ICT

• Toegang tot een interessant netwerk van collega-ondernemers. Via commissies, ledennetwerken en netwerkevents kun je makkelijk in contact komen met interessante bedrijven.

• Laagdrempelige professionalisering. Als vereniging zonder winstoogmerk kunnen we allerlei nuttige producten, workshops en diensten gratis of met flinke korting aanbieden. Denk aan juridische hulp, algemene voorwaarden, verzekeringen of subsidieadvies.

• Hulp bij compliance. We helpen ondernemers te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen met collectieve regelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van recycling, duurzaamheid of gegevensbescherming.

• Werkgeversvereniging. Nederland ICT heeft een aparte werkgeversvereniging. We bieden hulp bij HRM-vraagstukken en een (vrijwillige) cao en pensioenregeling.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine, nummer 8]

Lees het artikel hier in PDF