Informatieplicht energiebesparing: ruim 100.000 bedrijven moeten voor 1 juli energiemaatregelen melden

Om energiebesparing van bedrijven een impuls te geven wordt aan de bestaande energiebesparingsplicht uit de Wet Milieubeheer een nieuwe informatieplicht toegevoegd. Bedrijven die boven een bepaald energieverbruik zitten, moeten voor 1 juli actief bij de overheid aangeven welke maatregelen ze hebben genomen.

Nederland ICT informeert ICT-bedrijven met een webinar op 6 mei.

“In alle discussies over de energietransitie, het aanstaande klimaatakkoord voor 2030 en de afspraken van het Parijs-akkoord over een klimaatneutrale economie in 2050, zou het belang van energie¬besparing vandaag de dag bijna ondersneeuwen,” vertelt Jeroen van der Tang, public policy manager Duurzaamheid bij Nederland ICT. “Dat, terwijl we als digitale sector al op veel manieren energiebesparende maatregelen mogelijk maken en de verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen al decennia in de Wet Milieubeheer staat.”

Laaghangend fruit

In het SER Energieakkoord uit 2013 is daarom afgesproken om extra in te zetten op dit ‘laaghangende fruit’. Om dit concreet te maken zijn per branche erkende maatregelenlijsten opgesteld, met maatregelen die zich doorgaans binnen 5 jaar laat terugverdienen. Van der Tang: “Je kunt je voorstellen dat het een hele klus is voor de overheid om voor 2020 naar verwachting zo’n 125.000 bedrijven in Nederland te controleren op de genomen energiebesparende maatregelen. Daarom is de informatieplicht toegevoegd om bewustzijn bij bedrijven te vergroten, kosteneffectieve energiebesparing een impuls te geven en de handhaving te prioriteren.”

Informatieplicht per 1 juli van kracht

Via de Informatieplicht Energiebesparing moeten bedrijven en organisaties met een energieverbruik van meer dan 50.000kWH of 25.000 m3 gas – enkele uitzonderingen daar gelaten – voor 1 juli via een online portal zelf actief bij de overheid aangeven welke erkende maatregelen zij al wel of (nog) niet hebben genomen.

Van der Tang: “Wij werken samen met RVO en MKB Nederland en tientallen branches samen om onze achterban te informeren over deze nieuwe wetgeving. Voor ons een logische stap, want het thema Duurzaamheid is al jaren één van de speerpunten van Nederland ICT.” Energie en grondstoffen zijn hierbij de grote thema’s met de ICT-oplossingen voor verduurzaming. Op het gebied van grondstoffen wordt het thema bijvoorbeeld concreet ingevuld met activiteiten van stichting ICT Milieu, die via Wecycle jaarlijks zo’n 9 miljoen kilo afgedankte ICT-apparaten recyclet.
Ook is er volop aandacht voor het energieverbruik van de sector zelf. Van der Tang: “Ruim 10 jaar geleden sloten we het MJA3 ICT-sectorconvenant met de grotere energiegebruikers uit de telecom, datacenters en ICT-dienstverleners. Met succes, want in 2015 behaalden zij al hun energie-efficiency doelstellingen voor 2020! Daarnaast zijn we er trots op dat zij voor ongeveer 90 procent duurzame energie inkopen, en dat die grotendeels uit Nederland afkomstig is.” De deelnemers aan het MJA3-convenant zijn voorlopig uitgezonderd van deze informatieplicht.

Aan de slag

“Ik adviseer alle organisaties om direct na te gaan of ze moeten voldoen aan de Informatieplicht, via het stappenplan op wattjemoetweten.nl. Daarnaast kan iedereen zich inschrijven voor ons webinar – op maandag 6 mei van 16.00 – 16.45 uur, zodat zij volledig op de hoogte zijn over het wat, hoe en de impact van deze nieuwe wet. Ik hoop dat we binnenkort kunnen concluderen dat veel bedrijven uit de digitale sector hun verantwoordelijkheid op het gebied van energiebesparing nemen én dat aan de overheid hebben gemeld,” aldus Van der Tang.

Meer informatie: www.nederlandict.nl