Climbing Everest 2019 – Over de paralellen tussen het managen van complexe ICT en expeditieklimmen – Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Wilco Dekker is Manager Technologie Strategie bij VodafoneZiggo en heeft naast zijn werk een grote passie ontwikkeld voor expeditieklimmen naar de hoogste bergtoppen ter wereld. Na diverse ‘lagere’ beklimmingen is in 2019 het bedwingen van de Mount Everest het volgende doel. Behalve een gedegen fysieke voorbereiding is daar geld voor nodig en daarvoor zoekt Wilco sponsoren. Ook werft hij via de stichting ´Grenzen aan de Top´ fondsen voor Artsen zonder Grenzen.

ChannelConnect steunt Wilco door hem een communicatiepodium te bieden bij zowel de voorbereidingen als de expeditie zelf. Ter inspiratie van de collega’s in de branche trekt hij in deze en komende uitgaven van ChannelConnect, voorafgaand aan zijn expeditie, een aantal parallellen tussen de uitdagingen van het managen van steeds complexere ICT-omgevingen en die van het expeditieklimmen. Tijdens de expeditie zelf houdt hij ons periodiek op de hoogte van zijn wederwaardigheden.

Lees hier het eerste ´hoofdstuk´ van zijn visie op de overeenkomsten tussen het managen van complexe IT-vraagstukken.

Het beklimmen van de Mount Everest is voor velen een activiteit die al direct te zijde wordt geschoven en als onmogelijk wordt bestempeld. De gedachte alleen al leidt tot een hoop complexiteit. Hoe pak je zoiets aan?

Passie, focus en overtuiging

Als Manager Technologie Strategie bij VodafoneZiggo kom ik veel in contact met andere bedrijven en lees ik veel over de technologische ontwikkelingen en economische veranderingen in onze samenleving. Ik heb daarnaast een grote interesse in de evolutie van de mens (Darwinisme) en de exponentiële groei in onze welvaart (industriële revolutie). Om af en toe te ontspannen en afstand te nemen van de dagelijkse drukte beweeg ik me geregeld op eenzame hoogte, ver weg van de techniek.

Ik heb mijn passie gevonden in het bergbeklimmen. En dan met name expedities waar een lange voorbereiding aan vooraf gaat en die me uit m’n comfortzone halen. Op zoek naar nieuwe energie, een gezonde reflectie en een andere kijk op wat we als gewoon zijn gaan beschouwen. Het expeditieklimmen heeft veel paralellen met de activiteiten in ons dagelijks leven en ons werk.

Ik geef een paar van deze observaties die mij in mijn huidige werk opvallen. In mijn rol als technisch strateeg zie ik, kort samengevat, de volgende trends in economie en technologie:

• Verandering in de economie t.o.v. tien jaar geleden. De vijf grootste beursgenoteerde bedrijven zijn nu technologiebedrijven. Er wordt ongelofelijk veel geïnvesteerd in technologie en dit zal niet stoppen.
• Er wordt steeds meer data gegenereerd door de continue groei van technologie. Met name streaming-videodiensten, Internet of Things en groei van de wereldbevolking zullen hieraan bijdragen.
• Deze datagroei is exponentieel en volgt de wet van Gordon Moore. Dit zet druk op de netwerkcapaciteit, apparatuur in datacenters en de hoeveelheid gegevensbeheer. Maar nog belangrijker: ook op de budgetten.
• Door de inzet van slimme oplossingen kunnen we deze data leren begrijpen; Artificial Intelligence zal hier met name het verschil maken. (NVIDIA CEO Jensen Huang: “Software is eating the world, but AI is going to eat software.”).
• Het materialisme wordt minder. Er komt minder behoefte om nog eigen apparatuur te bezitten. Een app is voldoende als interface, de daadwerkelijke functies verschuiven naar de cloud. Cloud en edge computing zijn een logische evolutie.
• Door de digitale revolutie wordt alles softwaregestuurd en kan alles met het internet worden verbonden. Dit biedt mogelijkheden voor andere businessmodellen die voorheen niet mogelijk waren. Het vereist wel creatief denken.
• Andere businessmodellen kunnen voor disruptie van diensten zorgen. Voorbeelden hiervan zijn: AirBnB, Uber, Amazon, Netflix en Spotify. • De inhaalrace van startups vs. corporates is gaande. Partnerships met startups zijn essentieel. WEF chairman Klaus Schwab: “It is not the big fish anymore eating the small fish, it is the fast fish which eats the slow fish.”
• Nieuwe ontwikkelingen zoals Quantum Technologie, Brain Computer Interface (BCI) en Synthetische Biologie zullen de vooruitgang nog meer versnellen. Er is nog geen einde van de groei in zicht.
• Managen van complexiteit – hoe om te gaan met al deze veranderingen en nieuwe technologieën? Waar begin je? Is het geheel nog te overzien?
• Er zullen sneller beslissingen moeten worden genomen (oeverloos gepraat is tijdverlies en een bureaucratisch proces kost tijd).
• Dit leidt tot een nieuwe organisatiestructuur (zelfsturend met eigen bevoegdheid).
• Hiervoor is een ander medewerkersprofiel nodig (nieuwe instroom of training/scholing).

Het managen van de complexiteit is voor veel bedrijven een steeds belangrijkere vraag aan het worden. Hoe pak je dit aan? Een belangrijk startpunt is om bewustwording te genereren van de situatie en dat er verandering nodig is. Als de complexiteit niet wordt gezien of wordt ervaren, dan blijf je een roepende in de woestijn. Daarna komt de vraag: hoe hou je je in de snel veranderende wereld met alle complexe vraagstukken staande? Hoe vind je je weg? Hoe maak je de juiste keuzes?

Dezelfde vragen heb ik doorlopen in mijn aanlooproute naar de beklimming van de Mount Everest. Als je out of the blue, zonder enige ervaring, de Mount Everest wilt beklimmen, verklaren veel mensen je voor gek. Dat dacht ik vijf jaar geleden ook. Het klonk als iets ver buiten mijn bereik. De kennis, kunde en ervaring die je hiervoor nodig hebt. De tijd, training en middelen om het te doen. Het gevaar, de risico’s en de ontberingen. Op een of andere manier dacht ik dat dat voor anderen was weggelegd maar niet voor mij. De gedachte om de Mount Everest te gaan beklimmen was té complex om te overzien wat daar allemaal bij kwam kijken. Daarmee was het idee al direct van de baan en verdween de optie van de radar om deze berg ooit te beklimmen.

Een soortgelijke vergelijking kan je ook maken in deze tijd van technologische ontwikkelingen. De wereld van ICT en technologie groeit zo snel en wordt zo complex dat het heel moeilijk wordt om het geheel te overzien en om nog een goede keuze te maken wat te doen.

Lees hier deel 2 van deze serie.

En lees hier deel 3 van deze serie.

Wilco Dekker, Expeditieklimmer Mount Everest 2019
Dekker beklom al eerder de Kilimanjaro (5895m), Mont Blanc, (4810m), Elbrus (5642m), Aconcagua (6962m), Denali (12 dagen vast op 4350m door slecht weer), Carstensz Pyramid (4884m) en vele Alpentoppen in Frankrijk, Italië, Zwitserland en Oostenrijk.

Wil je meer weten over de beklimming van de Mount Everest of ben je geïnteresseerd in een sponsorpakket, neem dan contact op. Dekker zoekt nog geïnteresseerden die de beklimming van de Mount Everest willen linken met hun bedrijf, project of activiteiten.

Stichting Grenzen aan de Top
www.grenzenaandetop.nl wilco@grenzenaandetop.nl tel: 06-52763590