Climbing Everest 2019 – Over de parallellen tussen het managen van complexe ICT en expeditieklimmen – Hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Wilco Dekker is Manager Technologie Strategie bij VodafoneZiggo en heeft naast zijn werk een grote passie ontwikkeld voor expeditieklimmen naar de hoogste bergtoppen ter wereld. Na diverse ‘lagere’ beklimmingen is in 2019 het bedwingen van de Mount Everest het volgende doel. Behalve een gedegen fysieke voorbereiding is daar geld voor nodig en daarvoor zoekt Wilco sponsoren. Ook werft hij via de stichting ´Grenzen aan de Top´ fondsen voor Artsen zonder Grenzen.

ChannelConnect steunt Wilco door hem een communicatiepodium te bieden bij zowel de voorbereidingen als de expeditie zelf. Ter inspiratie van de collega’s in de branche trekt hij in deze en komende uitgaven van ChannelConnect, voorafgaand aan zijn expeditie, een aantal parallellen tussen de uitdagingen van het managen van steeds complexere ICT-omgevingen en die van het expeditieklimmen. Tijdens de expeditie zelf houdt hij ons periodiek op de hoogte van zijn wederwaardigheden.

Lees hier het volgende ´hoofdstuk´ van zijn visie op de overeenkomsten tussen het managen van complexe IT-vraagstukken.

 Zeven stappen naar overzicht

Ik zal in zeven stappen de fases uitleggen waar ik doorheen ben gegaan met het bergbeklimmen om uiteindelijk de Mount Everest te gaan beklimmen. Tegelijkertijd zal ik die stappen gebruiken om de parallel naar het bedrijfsleven te leggen.

Stap 1 – Bewustwording
Om de complexiteit te kunnen doorgronden is bewustwording van de situatie nodig en daarna de bereidheid om er iets aan te doen. Zonder die herkenning geen verandering, en zonder verandering geen hoger doel. Ik besefte dat na de beklimming van de Kilimanjaro de stap naar de Mount Everest veel te groot was. Ik realiseerde me dat als ik hiermee verder wilde, ik tijd moest investeren om dit te bereiken. Ik was me bewust van de risico’s en vele tekortkomingen aan kennis om de hoogste moest aan de slag om de risico’s in kaart te brengen en mijn kennis te vergroten.

Datzelfde geldt voor het bedrijfsleven. Het is belangrijk om te zien dat er veranderd moet worden en te weten of er draagvlak is om te veranderen. Met de exponentiële groei van data zal elk ICT- en telecombedrijf te maken krijgen met capaciteitsproblemen. Op de bestaande infrastructuur doordraaien is geen optie meer. Nieuwe technologieën kunnen hier een oplossing bieden en zelfs een hogere efficiëntie behalen en daarmee kostenbesparend werken. Het is echter belangrijk dat er bewustwording is binnen de organisatie van de noodzaak en draagvlak om te veranderen. Breng de risico’s in kaart en laat zien wat je wilt bereiken en waarom je dat wilt bereiken.

Stap 2 – Passie Waar ben je goed in?
Wat is jouw drijfveer om je doel te bereiken? Mijn voorliefde voor bergbeklimmen laat zich niet in een paar woorden vangen maar er hangt daar iets magisch in de lucht. Iets dat me inspireert, motiveert en een gelukkiger mens maakt. Het is een passie van me die aansluit bij mijn eigen drijfveren: avontuur, vrijheid, eerlijkheid en respect. Als iets je raakt, zijn tijd en geld niet meer de belangrijkste motivators, het zijn geluk en zingeving die ertoe doen.

Binnen jouw organisatie is het net zo belangrijk om te achterhalen wat de kernwaardes zijn van het bedrijf. Als die bekend zijn, is het veel makkelijker om keuzes te maken. Wat is het specifieke product dat jouw bedrijf uniek maakt? Daarnaast is het even belangrijk om het ook echt leuk te vinden om daaraan te werken en iets bij te dragen aan dat product. Onderzoek wat je kernproduct en missie is en of iedereen daar achter staat. Hoe meer producten er zijn, des te zwakker de focus per product. Focus
op eenvoud. En zonder passie geen gedrevenheid. Werk aan datgene wat je inspirerend vindt.

Stap 3 – Comfortzone
Iets nieuws doen betekent altijd uit je comfortzone stappen. Bergbeklimmen in expeditie-stijl was geheel nieuw voor me. De stap naar de Mount Everest was zelfs zo groot dat ik in een paniekzone terecht zou komen en zou verstijven van angst. Daarom ben ik klein begonnen op de Mont Blanc. Deze stap was ook uit mijn comfortzone maar minder groot en te managen. Hier leerde ik dat de angst die je van tevoren voor iets hebt, je exponentieel terug krijgt in geluk en voldoening als je het alleen al onderneemt. Ik kan iedereen aanraden eens uit je comfortzone te stappen. Begin klein en leer je grenzen kennen.

Als bedrijf voelt het soms ook als een enorme stap om alle nieuwe technologieën in één keer te omarmen. Je schiet zo door naar de paniekzone. Daarom geldt ook hier om klein te beginnen. Onderzoek één technologie en leer van de slechte en goede dingen. Neem die mee in het volgende programma met een andere technologie en leer hier verder. Maak je bekend met de toepassingen, de vaardigheden, de voor- en nadelen en bovenal de efficiëntie die het brengt. Iets nieuws wekt meestal weerstand op bij de gevestigde orde maar brengt vaak iets onverwachts positief terug.

Stap 4 – Onderzoek
Bij mijn beklimming van de Mont Blanc had ik een paar cursussen gevolgd en noodzakelijke kleding en materialen aangeschaft maar verder weinig onderzoek gedaan naar de route of ervaringen van anderen. Ik dacht daarnaast dat ik voldoende conditie had opgedaan vanwege mijn sportieve achtergrond. Die onkunde brak me bijna op. Op inzet en motivatie wist ik de top te halen maar goed vooronderzoek had de tocht veel makkelijker gemaakt. Routeverkenning, hoogtemapping en kennisdeling met gelijkgestemden zijn onontbeerlijk om niet voor verrassingen te komen te staan. Je houdt meer energie over om te genieten. Elke berg die ik nu beklim onderzoek ik terdege van tevoren.

Ik herken hier ook weer veel van in mijn werk. Een trend of een hype is zo gespot maar het vergt goed onderzoek om te zien of een nieuwe technologie ook daadwerkelijk doorzet. Het gaat vaak niet alleen om de technologie zelf maar ook wat er in het economisch speelveld gebeurt, hoe de grote wereldspelers hiermee omgaan. Welke verandering in studies op universiteiten zijn er gaande, waar studeren de meeste technologie- engineers? Wat zeggen de leveranciers en certificatie-instituten? En niet te vergeten: wat zeggen andere technologiestrategen? Goed vooronderzoek neemt veel zorgen weg en je komt goed beslagen ten ijs. (wordt vervolgd).

Lees hier deel 1 van deze serie.

En lees hier deel 2 van deze serie.

Wilco Dekker, Expeditieklimmer Mount Everest 2019
Dekker beklom al eerder de Kilimanjaro (5895m), Mont Blanc, (4810m), Elbrus (5642m), Aconcagua (6962m), Denali (12 dagen vast op 4350m door slecht weer), Carstensz Pyramid (4884m) en vele Alpentoppen in Frankrijk, Italië, Zwitserland en Oostenrijk.
Wil je meer weten over de beklimming van de Mount Everest of ben je geïnteresseerd in een sponsorpakket, neem dan contact op. Dekker zoekt nog geïnteresseerden die de beklimming van de Mount Everest wilen linken met hun bedrijf, project of activiteiten.

Stichting Grenzen aan de Top
www.grenzenaandetop.nl
wilco@grenzenaandetop.nl
tel: 06-52763590

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine, nummer 7]

Lees het artikel hier in PDF