Citrix: Hogere Productiviteit vraagt beleid en betere technologie

Nederlanders zijn over het algemeen tamelijk positief over hun productiviteit. Ruim een kwart (29 procent) denkt dat hun productiviteit in de toekomst zal stijgen. Nog geen 10 procent is daar pessimistisch over. Dat blijkt uit een onderzoek naar de relatie tussen productiviteit en technologie, dat Citrix onlangs door OnePoll heeft laten uitvoeren onder 700 medewerkers van grote en middelgrote Nederlandse organisaties. Opvallend zijn de twee belangrijkste redenen die voor dit optimisme worden gegeven: 45,5 procent gelooft in de bijdrage van technologie, terwijl 35,5 procent denkt dat ook een flexibel werkbeleid stimulerend werkt.

Flexibel werken blijft achter door tegenvallende tools

Managers (OnePoll ondervroeg er 500 in hetzelfde onderzoek) zijn minder gelijkgestemd over flexibel werken. Dat kan komen doordat managers, net als medewerkers, geloven dat de technologie die flexibel werken mogelijk moet maken er op dit moment nog niet helemaal klaar voor is. 54 procent denkt dat die techniek verbetering behoeft en 26,14 procent denkt zelfs dat zowel de technologie als de eigen organisatie nog niet helemaal klaar zijn voor een productieve en flexibele toekomst.

Bewust beleid

Citrix zelf denkt dat veel verbeterd kan worden door een bewust beleid te voeren om flexibel werken mogelijk te maken. Peter van Leest, Regional Director voor Citrix in de Benelux: “We zien vaak dat organisaties voor remote working aparte tools kiezen die ze toevoegen aan hun bestaande oplossingen, wat zelden ten goede komt aan de gebruikservaring. Wij denken dat organisaties meer succes hebben bij het invoeren van flexibel werken als ze kiezen voor geïntegreerde functionaliteit waarmee ze overal en op elk apparaat een herkenbare, consistente en betrouwbare gebruikservaring kunnen garanderen.”

Betere technologie

Uit het onderzoek blijkt dat managers wel degelijk geloof en vertrouwen hebben in de potentieel positieve effecten van flexibel werken: 39 procent van de managers denkt dat medewerkers over het algemeen productiever zijn als ze niet op het hoofdkantoor werken en slechts 15 procent gelooft dat medewerkers buiten het zicht van het hoofdkantoor minder productief zullen zijn. De overgrote meerderheid denkt dat prestaties en productiviteit in de toekomst vooral zullen verbeteren als medewerkers toegang krijgen tot betere technologie. Volgens hen is dat zelfs belangrijker dan leiderschap, training of een hippe kantoorinrichting.

Beeldvorming

Flexibel werken heeft dus nog een weg te gaan, met name op het gebied van beleid. Dat blijkt ook wel: een derde van de medewerkers zegt eigenlijk niet eens zeker te weten hoe de organisatie tegenover flexibel werken staat. En in de helft van de gevallen waarin flexibel werken actief wordt aangemoedigd (bij 35 procent van de medewerkers), meet niemand wat voor invloed dat heeft op productiviteit of prestaties. Bovendien hebben bedrijven nog wat te doen aan de beeldvorming: waar 5,5 procent van de medewerkers het gevoel heeft dat flexibel werken actief ontmoedigd wordt, is er in het onderzoek niet één hogere manager die dat vermoeden wil bevestigen. En waar 43,5 procent van de managers beweert dat flexibel werken actief wordt aangemoedigd, blijkt slechts 35 procent van de medewerkers daarvan op de hoogte.

ChannelConnect-contactgegevens-citrix

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 1-2018]

Lees het artikel hier in PDF